Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Αρχαίο θέατρο Κορίνθου Ελλάδα. Ancient theatre of Corinth Hellas (Greece)

ΝΙΚΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΗΜΑ
 ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕ ΓΙΟ 
ΤΟΥ 3ου αιώνος μ.χ.
Ο ΒΕΙΒΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΕΙΧΕ ΚΕΡΔΙΣΕΙ 
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΚΩΜΩΔΩΝ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΒΕΙΒΙΟΣ ΟΥΡΣΥΛΟΣ (Ο ΠΑΤΕΡΑΣ) 
ΑΦΙΕΡΩΣΕ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ
ΕΔΩ ΕΙΧΕ ΝΙΚΗΣΕΙ 
ΣΤΑ "ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΩΙ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ"


Λ. Βείβιον Φλῶρον
παῖδα κωμωδόν
Πατρέα καὶ Κορίνθιον, νει-
κήσαντα ἐν Ἄργει τὸν ἀγῶ-
να τῶν Ἡραίων καὶ τὸν δι-
ὰ πάντω<ν>, καὶ ἐν Κορίνθῳ
Καισάρεια δὶς κατὰ τὸ ἑ-
ξῆς καὶ τὸν διὰ πάντων,
ἐν Σικυῶνι Καισάρεια
καὶ τὸν διὰ πάντων,
ἐν Ἐπιδαύρῳ Ἀσκλη-
πεῖα καὶ τὸν διὰ πάν-
των. Λ. Βείβιος Οὔρ-
συλος ὁ πατὴρ ἀν-
έστησεν.
 ψ(ηφίσματι)  β(ουλῆς)


2 σχόλια :

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΝΕΕΥΣ είπε...

Ἆρα γε,εἶναι ἐκεῖ ἀκόμη ἤ τό «δανείστηκε» κάποιος "φιλότεχνος" γιά τόν κῆπο του;

Kartsonakis Pan είπε...

Πόσα άραγε από αυτά "φιλοξενούνται" ως δομικό υλικό σε διάφορα μεταγενέστερα οικοδομήματα;