Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Τα καλύτερα Harlem shake της Κορίνθου. (βίντεο)


Είναι αυτό που λένε: Άνοιξε, η γη, και τον κατάπιε!


Μια υπερπαραγωγή one man show! (Βίντεο)

Το μαλλί της γριάς
 στα καλύτερά του.

Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.

Τείχη
Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
μεγάλα κ' υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.

Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.
Αλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη·

διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.
Α όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω.

Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Ανεπαισθήτως μ' έκλεισαν από τον κόσμον έξω.
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1896)

Walls
Without consideration, without pity, without shame
they have built great and high walls around me.

And now I sit here and despair.
I think of nothing else: this fate gnaws at my mind;

for I had many things to do outside.
Ah why did I not pay attention
 when they were building the walls.

But I never heard any noise or sound of builders.
Imperceptibly they shut me from the outside world.
Konstantinos P. Kavafis (1896) Εντόπισαν τον αρχαιότερο ιππόδρομο στην Ελλάδα!

Tα ίχνη του αρχαιότερου σωζόμενου ιπποδρόμου
 στην Ελλάδα, εκείνου των Δελφών -όπου στέφθηκε 
νικητής ο Ηνίοχος, η φήμη του οποίου έφτασε
 ως τις μέρες μας χάρη στο αριστουργηματικό 
χάλκινο άγαλμά του που εκτίθεται στο τοπικό
 μουσείο- εκτιμά ότι εντόπισε ο καθηγητής
 Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πάνος Βαλαβάνης. 
Ο καθηγητής αποκάλυψε τα αποτελέσματα
 της έρευνάς του σε... διάλεξη που έδωσε χθες 
στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών.
«Ο ιππόδρομος, μια μεγάλη κατασκευή τρεις φορές
 όσο ένα στάδιο, δεν ήταν δυνατόν να βρίσκεται κοντά 
στον στενό και επικλινή χώρο του ιερού» 
λέει ο Πάνος Βαλαβάνης. 
Σύμφωνα με τις αναφορές των αρχαίων συγγραφέων
 ο ιππόδρομος βρισκόταν στην πεδιάδα της Κίρρας, 
στον σημερινό ελαιώνα ανάμεσα 
στο Χρισσό και την Ιτέα. 
Ο εντοπισμός του δε, δεν είναι διόλου εύκολος
 δεδομένου ότι οι αρχαίοι ελληνικοί ιππόδρομοι
 δεν διέθεταν μνημειακές κατασκευές όπως οι ρωμαϊκοί, 
αλλά διαμορφώνονταν στο φυσικό ανάγλυφο.

Ο Πάνος Βαλαβάνης οδηγήθηκε στα ίχνη 
του ιπποδρόμου από μια πληροφορία που διάβασε 
σε ένα βιβλίο του 1923, του δημοσιογράφου 
από την Άμφισσα, Θεοχάρη Μελισσάρη. 
Ιδανικό σημείο
  αν και πληγωμένο από ένα λατομείο 
αποτελεί η δυτική πλευρά
 του ελαιώνα της Ιτέας, 
περίπου 1 χλμ. Β-ΒΔ της πόλης, ανάμεσα 
στη λοφοσειρά Κεφαλή και στις προς ανατολάς 
υπώρειες των Αγίων Αναργύρων 
και του Γλα, ενώ το πρανές στη βόρεια 
πλευρά είναι κατάλληλο για να παρακολουθούν 
οι θεατές τις κρισιμότερες φάσεις του αγώνα. 
«Χωρίς ανασκαφή δεν είναι δυνατόν να γίνει 
χρονολόγηση της κατασκευής αλλά η ανάγκη
 δημιουργίας ιπποδρόμου αμέσως μετά την εισαγωγή 
των ιππικών αγώνων στα Πύθια το 586/2 π.Χ. 
μας οδηγεί στην πρόταση ότι έχουμε μπροστά μας 
τον αρχικό ιππόδρομο της αρχαϊκής περιόδου», 
εκτιμά ο Πάνος Βαλαβάνης που με τη νέα αυτή
 ανάκαλυψη προσθέτει ένα πολύτιμο ακόμη κομμάτι
 στην εικόνα του διάσημου δελφικού ιερού.
-------------
Πηγή: ΑΜΠΕ


Αυτό κι αν είναι επιτυχία! (Να μην το διαφημίσει;)


Ξεχωριστές οι στολές τους για το καρναβάλι.
Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες;

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, 
στο «Μετά τα Φυσικά, 1049a.26, 1029a.20, 1036a.23», 
η αρχική κοσμική ύλη είναι αγέννητος, άφθαρτος,
αόριστος, άγνωστος καθ’ αυτήν, νεκρά, άμορφος
 και έξωθεν κινούμενη. Τα τέσσερα αρχικά κοσμικά
 στοιχεία των φιλοσόφων της κοσμολογικής περιόδου,
και δη του Εμπεδοκλέους, είναι οι εκδηλώσεις 
της αρχικής κοσμικής ουσίας.
Συμφώνως με τον Αριστοτέλη,
 στο «Φυσικά, 192a.16, 192b.18», 
«Μετά τα Φυσικά, 1072b.3», η σκόπιμος κίνηση 
προκαλεί μορφοπλασματική ενέργεια, δια της οποίας
 η κοσμική ύλη μεταβαίνει εκ της δυνατότητας
 «δυνάμει» εις την πραγματικότητα «ενέργεια», 
δια της οποίας λαμβάνουνε υπόσταση τα πράγματα 
δια της επί της ύλης κυριαρχίας του Είδους (Ιδέα), 
όπερ αποτελεί την έννοια, την ουσία, τον τελικό σκοπό 
και την δύναμη, ήτις πραγματοποιεί τον σκοπό αυτόν.
Στην Γη κυριαρχεί δύναμη δημιουργός
 των τελικών μορφών της ύλης, η Εντελέχεια
 (βλ. Αριστοτέλης «Μετά τα Φυσικά, 1092a.3, 1050a.22»), 
η οποία εξωτερικώς εκδηλώνεται κατά την σχέση 
των συστατικών στοιχείων προς άλληλα και εσωτερικώς 
ως ψυχή των έμβιων όντων. Θρεπτική εις τα φυτά, 
αισθητική και κινητική στα ζώα και νοητική
 στον άνθρωπο, στον οποίο αθάνατος και θείος
 είναι ο ποιητικός νους, όστις προέρχεται,
 ως θείον δώρο, έξωθεν (θύραθεν) 
και είναι αληθώς θείος:
 είναι το καθαρό Λογικό, ο Νους. 
Ο θείος ούτος ξένος παρέχεται 
αφ’ εαυτού στον άνθρωπο, κατά την διάρκεια 
της ζωής και όταν το σώμα διαλύεται 
μετά την κυρίως ειπείν ζωή επιστρέφει 
προς τον καθολικό Νου, όστις είναι ο θεός 
και εν τω οποίο απορροφάται, κατά τον Αριστοτέλη
 στο «Περί ψυχής, 430a.17»,
 «Περί γενέσεως και φθοράς, 736b.27»!

Εν τη λειτουργία του σύμπαντος
 σκοπός της κοσμικής ύλης είναι το Είδος 
και του σώματος η ψυχή, ήτις είναι εντελέχεια
 η πρώτη σώματος φυσικού δυνάμει ζωή έχοντος.
Ο Κόσμος είναι ενιαίο και καλώς διατεταγμένο σύνολο 
και μεταβαίνει ολονέν σε ανώτερα στάδια εξέλιξης.
 Η προϊούσα αυτή εξέλιξη αποτελεί τον σκοπό της φύσεως, 
στον οποίο υπηρετούν όλοι οι επιμέρους σκοποί, 
διότι έκαστον ον δεν είναι μόνον σκοπός εαυτού, 
αλλά και μέσο προς πραγματοποίηση ανώτερων σκοπών, 
επί των οποίων πάλι στηρίζονται άλλοι έτι υψηλότεροι, 
ούτως ώστε πάντες συνεργάζονται προς πραγματοποίηση
 του ενός μεγάλου σκοπού, όστις είναι ο Κόσμος ως όλον. 
Ούτω ολόκληρο το σύμπαν αποτελεί ιεραρχία σκοπών, 
εν τη οποία τόσο και επί μέρους όσον και το όλον 
τελεί εις διαρκεί εξέλιξη προς αεί ανώτερους σκοπούς.
Αλλά ποιος είναι ο ύψιστος και έσχατος σκοπός, 
προς τον οποίον κατατείνει ο Κόσμος;
Τούτο μανθάνουμε, λέγει ο Αριστοτέλης, 
εάν εξετάσουμε την σχέση Είδους και Ύλης 
κατά τα διάφορα στάδια της προς ανώτερους 
σκοπούς εξελίξεως.
Η ύλη υποχωρεί ολοένα περισσότερο όσο ανώτεροι 
είναι οι εκάστοτε πραγματοποιούμενες μορφές!

Συμβαίνει ότι και περί το έργο του καλλιτέχνη. 
Η ύλη από την οποία πλάττει 
τον ανδριάντα ή το άγαλμα, υποχωρεί αναλόγως 
προς το βαθμό της εμφανίσεως 
της μορφής/είδους/ιδέας, έως ότου δεν βλέπουμε πλέον
 εν τω μάρμαρο την ύλη, 
αλλά το καθαρό Είδος/Ιδέα/Μορφή!
Όπερ και σημαίνει ότι οι Έλληνες
 δεν ήταν ειδωλολάτρες αλλά ΙΔΕΟΛΑΤΡΕΣ!
Πηγή κειμένου:ellinikoarxeio.com
Δικό μας σχόλιο:
Ειδωλολάτρες υπήρχαν 
και στην αρχαία Ελληνική θρησκεία
 αλλά και στον Χριστιανισμό σήμερα
 και αυτό γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε 
κι έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει 
προσκυνούν τις εικόνες (είδωλα) αυτές καθ εαυτές 
και όχι το εικονιζόμενο πρόσωπο. 
Ταξιδεύουν χιλιόμετρα για να προσκυνήσουν 
μια συγκεκριμένη θαυματουργή εικόνα. 
Αν αυτό δεν είναι ειδωλολατρία, τι είναι;

Γλιτώνουν το χαράτσι οι καταθέτες των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

Kατηγορηματική διαβεβαίωση
 από τον Γιάννη Στουρνάρα.
Την κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι 
εξαιρούνται της χθεσινοβραδινής απόφασης
του Eurogroup τα υποκαταστήματα κυπριακών τραπεζών 
στην Ελλάδα, έδωσε με δήλωσή του 
και ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας. 
Συγκεκριμένα, ο κ.Στουρνάρας δήλωσε ότι 
«από την απόφαση του Eurogroup σχετικά 
με την Κύπρο εξαιρούνται ρητώς οι καταθέσεις
 στα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών 
στην Ελλάδα και διασφαλίζεται απολύτως 
η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος».
Η πολιτική συμφωνία για το πρόγραμμα στήριξης 
της κυπριακής οικονομίας στην οποία κατέληξαν 
τα ξημερώματα, ύστερα από μαραθώνιες συζητήσεις
 στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί Οικονομικών 
της Ευρωζώνης και η τρόικα, 
που περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), 
προκάλεσε αναταράξεις στη Μεγαλόνησο,
 με τους καταθέτες να σπεύδουν μαζικά να κάνουν
 ανάληψη οποιουδήποτε ποσού, χωρίς όμως 
να έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Η συμφωνία προβλέπει κλιμακωτή εφάπαξ εισφορά 
επί των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες 
και, συγκεκριμένα, εισφορά 9,9% για τις καταθέσεις 
άνω των 100.000 ευρώ σε κυπριακές τράπεζες
 και 6,7% για τις καταθέσεις που είναι κάτω
 από τις 100.000 ευρώ. Θα ισχύει δε για τα ποσά
 που ανήκουν τόσο σε κύπριους 
όσο και σε ξένους καταθέτες. 
Το μέτρο εκτιμάται ότι θα αποφέρει 5,8 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, οι τόκοι επί των καταθέσεων 
θα φορολογηθούν
 με 20-25%, ενώ ο εταιρικός φόρος στην Κύπρο 
θα αυξηθεί από το 10% στο 12,5%.


Είναι ώρα να φύγουμε, εγώ για να πεθάνω, κι εσείς για να ζήσετε.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Εγώ πρέπει να υπακούσω στο νόμο 
και να απολογηθώ. 
Ας εξετάσουμε λοιπόν από την αρχή
 ποια είναι η κατηγορία από την οποία ξεκίνησε
 η διαβολή εναντίον μου, 
στην οποία πιστεύοντας ο Μέλητος έκανε 
αυτή την καταγγελία. 
Ας δούμε τι έλεγαν οι κατήγοροί μου εκείνοι. 
Πρέπει λοιπόν, σαν να ήταν αληθινοί
 κατήγοροι, να σας διαβάσω το κατηγορητήριό τους. 
"Ο Σωκράτης είναι ένοχος και ερευνά ψάχνοντας
 αυτά που βρίσκονται κάτω από τη γη
 και στον ουρανό, επίσης κάνει τον άδικο λόγο 
να φαίνεται δίκαιος, και αυτά τα διδάσκει και σε άλλους".
Κάπως έτσι είναι. 
Γιατί αυτά βλέπετε και σεις οι ίδιοι
 στην κωμωδία του Αριστοφάνη, 
δηλαδή κάποιον Σωκράτη να περιφέρεται εκεί, 
να συζητά, να αεροβατεί και να φλυαρεί, πράγματα
 για τα οποία εγώ δεν έχω την παραμικρή ιδέα. 
Και δεν τα λέω αυτά για να υποτιμήσω 
την επιστήμη αυτή, αν κάποιος είναι σοφός 
σε τέτοια ζητήματα - ούτε βέβαια για να αποφύγω
 αυτές τις κατηγορίες του Μελήτου - αλλά επειδή εγώ, 
άνδρες Αθηναίοι, δεν έχω καμιά σχέση με αυτά.
Έχω για μάρτυρες τους περισσότερους από εσάς, 
και σας παρακαλώ να πληροφορήσετε ο ένας 
τον άλλον και να μιλήσουν όσοι με άκουσαν ποτέ
 να συζητάω. Και υπάρχουν πολλοί ανάμεσά 
σας τέτοιοι. Πείτε λοιπόν μεταξύ σας,
αν κανείς από σας με άκουσε να συζητάω ποτέ,
 έστω και για λίγο, γι' αυτά τα θέματα. 
Και απ' αυτό θα καταλάβετε ότι τέτοιου είδους
 είναι και τα άλλα που λέει για μένα ο κόσμος. 
Τίποτα όμως από αυτά δεν είναι αλήθεια 
ούτε και αυτό αν το ακούσατε είναι αληθινό,
 ότι δηλαδή εγώ εκπαιδεύω ανθρώπους 
και παίρνω χρήματα γι' αυτή τη δουλειά.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αλλά τώρα πια είναι ώρα να φύγουμε, 
εγώ για να πεθάνω, κι εσείς για να ζήσετε.
 Ποιο από τα 
δύο είναι το καλύτερο, 
είναι άγνωστο σε μας. 
Μόνο ο Θεός το γνωρίζει.
Από την απολογία του Σωκράτη.«Όνειρό μου να κατέβω υποψήφιος στην Ελλάδα το ’14»

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη 
του Ντανιέλ Κον Μπεντίτ.
Για το όνειρό του να κατεβεί υποψήφιος στην Ελλάδα
 το 2014 μιλάει ο ευρωβουλευτής των Γερμανών
 Πρασίνων, Ντανιέλ Κον Μπεντίτ, ενώ κάνει αναφορά 
και στη συνεχή πτώχευση της ελληνικής κοινωνίας.
Όπως δηλώνει στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία»:
 «Έχω ένα παράξενο όνειρο. 
Να συμμετάσχω στις ευρωεκλογές του 2014 
με την οικολογική λίστα στην Ελλάδα και να είμαι 
υποψήφιος των Οικολόγων για την προεδρία της Κομισιόν. 
Με 10%-15% των ψήφων θα προκαλούσα
 μια νέα δυναμική στην ελληνική κοινωνία
 και θα ταρακουνούσα τους ηττοπαθείς
 ή κυνικούς συντηρητισμούς που υπονομεύουν
 την πολιτική στην Ευρώπη».
Μάλιστα ο Ντανιέλ Κον Μπεντίτ προτείνει
 μια συνεργασία ανάμεσα σε Ελλάδα, Τουρκία
 και Κύπρο ώστε να δοθεί ένα τέλος στο αδιέξοδο 
και να ελαφρύνουν οι προϋπολογισμοί των μεν
και των δε από τις αμυντικές δαπάνες. 
Στην ερώτηση αν οι προσπάθειες 
της κυβέρνησης Σαμαρά ικανοποιούν, απαντά:
 «Έτσι φαίνεται με βάση τα νούμερα. 
Το τίμημα όμως είναι η συνεχής πτώχευση της κοινωνίας
 και αυτό είναι το δύσκολο του θέματος. 
Το να δούμε δηλαδή ποια είναι η προοπτική δράσης
 που έχετε για να απαλλαγείτε από την πτώχευση. 
Τα επιβεβλημένα μέτρα λιτότητας που αγγίζουν
 την υπερβολή έχουν τσακίσει το ηθικό των πολιτών 
και θα μπορούσαν να ζημιώσουν τη δημοκρατία».
Ο Ντανιέλ Κον Μπεντίτ καλούμενος να αποδώσει 
ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση στη χώρα μας, 
τις μοιράζει και στην Ευρώπη
 αλλά και στην ελληνική κοινωνία. 
«Για τη σημερινή κατάσταση υπάρχουν ευθύνες
 της Ευρώπης αλλά και ευθύνες 
της ελληνικής κοινωνίας.
 Η αντίληψη που κυριαρχεί είναι ότι όλα τα κακά 
προέρχονται από την Ευρώπη και επομένως 
κινδυνεύουμε να έχουμε κατάρρευση 
του δημοκρατικού συστήματος, 
όπως διαπιστώνουμε και στην Ιταλία. 
Δεν είναι ακριβώς έτσι, υπάρχει έντονη
 αυτοκριτική από πολλούς Έλληνες που δεν θεωρούν
 ότι η χώρα είναι άμοιρη ευθυνών. 
Πελατειακές σχέσεις και εθνικισμός είναι δύο
 στοιχεία που καλλιέργησε η ελληνική κοινωνία 
χωρίς να της τα έχει επιβάλει η Ευρώπη».

"Μνημείο" γραπτού λόγου!


Το ψωμί δε με τρέφει, η αυγή με ταράζει.

Ποθώ το στόμα σου, τη φωνή, τα μαλλιά σου. 
Σιωπηλή, πεινασμένη ενεδρεύω στους δρόμους.

Το ψωμί δε με τρέφει, η αυγή με ταράζει.
Αναζητώ τον υγρό ήχο των βημάτων σου όλη μέρα.
Ορέγομαι το λαμπερό σου χαμόγελο,
τα χέρια σου το χρώμα του άγριου σιταριού.

Ορέγομαι τα χλωμά πετράδια των νυχιών σου, 
θέλω να καταφάω το δέρμα σου
 σαν ολόκληρο αμύγδαλο.
Θέλω να καταφάω την ηλιαχτίδα 
που τρεμοπαίζει στην ομορφιά σου, 
τη μύτη, άρχοντα του αλαζονικού σου προσώπου, 
θέλω να καταφάω την φευγαλέα σκιά
 απ τα ματόκλαδα σου.
Και περπατώ πεινασμένη οσφραινόμενη το λυκόφως, 
ψάχνοντας για εσένα, και τη ζεστή σου καρδιά, 
όπως το πούμα στη χέρσα ερημιά.

Πάμπλο Νερούντα 


Ο χαλβάς, η ιστορία του και η θρεπτική του αξία.

Μια αναδρομή στην ιστορία του χαλβά 
μας δείχνει πως είναι γλύκισμα πολλών αιώνων. 
Συναντάται πρώτη φορά στο μεσαίωνα. 
Με το πέρασμα των χρόνων θα ταξιδέψει
 σε διάφορες περιοχές. Από την Ανατολική Μεσόγειο 
έως την Ινδία. Αρώματα φιστικιού και αμύγδαλου
 είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του. 
Ο πρώτος χαλβάς που παρασκευάστηκε 
δεν ήταν νηστήσιμος. Ήταν από χουρμάδες και γάλα 
και ονομάστηκε ''χαλ'' από την αραβική λέξη γλυκό.
 Στο ίδιο παρασκεύασμα αφαίρεσαν το γάλα
 και οι άραβες πρόσθεσαν αλεύρι ή σιμιγδάλι
 και πετιμέζι ή μέλι και ξηρούς καρπούς 
ακόμα και λαχανικά!
Στην Ινδία συναντάμε χαλβάδες με σιμιγδάλι 
ή άλευρα και φρούτα ή λαχανικά ακόμα και όσπρια!
Στην Οθωμανική αυτοκρατορία (13ος αιώνας) 
ο χαλβάς ήταν μέρος του τελετουργικού 
του τάγματος των Δερβίσηδων! 
Ήταν γνωστές οι συναντήσεις τους 
ως συναντήσεις του χαλβά. 
Έβαζαν στο χαλβά τους νισεστέ, νερό 
ή χυμούς φρούτων και ξηρούς καρπούς.
Στην Ελλάδα είναι διαδεδομένος ο χαλβάς
 που έφεραν οι ''χαλβατζήδες πρόσφυγες'' 
μετά την καταστροφή της Σμύρνης πουλούσαν 
χαλβάδες σε μικρά εργαστήρια ή παράγκες. 
Τους συναντάμε κυρίως στην Μακεδονία 
και στο Πειραιά .Κύριο συστατικό του αγαπημένο 
και στο σημερινό χαλβά, το ταχίνι (λιωμένο σουσάμι).

Παρασκευή ταχινιού.
Πολύ καλή ποιότητα σησαμιού προερχόμενο
 κυρίως από την Αφρική ή το Σουδάν μπαίνει 
σε στέρνα με αλατόνερο. 
Στη συνέχεια αφού φουσκώσει ξεπλένεται, 
ψήνεται και αλέθεται από όπου προκύπτει το ταχίνι. 
Ο συνηθισμένος χαλβάς παρασκευάζεται
 με ταχίνι, καραμελωμένο σιρόπι και ξηρούς καρπούς
 όπως αμύγδαλο ή φιστίκι ή σοκολάτα.
Γνωστός είναι και ο «μαστιχωτός» χαλβάς
 από τα Κύρια της Δράμας. Το όνομά του οφείλεται
 στην ιδιαίτερη μαστιχωτή υφή που παίρνει
 από την χαλβαδόριζα, γνωστή και ως τσουρένι.
 Η χαλβαδόριζα βράζει και το υγρό προστίθεται 
στην παρασκευή του χαλβά μαζί με ζάχαρη, 
σιρόπι και πιο σπάνια μέλι.
Το 1936 ο δικτάτορας Μεταξάς θέλοντας 
να ενισχύσει τους σταφιδοπαραγωγούς, επέβαλε 
την σταφιδίνη (φυσικό σιρόπι από σταφίδα)
 στην παρασκευή του χαλβά. 
Στη διάρκεια της κατοχής χρησιμοποιήθηκε 
και το χαρουπόμελο.
 Η προσθήκη ζάχαρης απαγορεύτηκε μέχρι το 1965.

Η θρεπτική αξία του χαλβά.
Λόγω του σουσαμιού αλλά και των ξηρών καρπών 
που συνήθως περιέχει ο χαλβάς συγκαταλέγεται πρώτος
 στις λίστες των θρεπτικών και διατροφικά 
σημαντικών τροφών. 
Αυτός είναι και ένας κύριος λόγος που καθιστά
 το χαλβά στα απολύτως απαραίτητα
 τρόφιμα της σαρακοστής.

Η κατανάλωσή του βοηθά:
Παροχή υψηλής ποιότητας πρωτεινών και αμινοξέων 
ειδικά στη περίοδο της νηστείας.
Στη καλή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος
 αφού περιέχει πολυακόρεστα και μονοακόρεστα 
λιπαρά οξέα μερικά από τα οποία ο οργανισμός 
δεν μπορεί να συνθέσει.
Προσφέρει συνένζυμα και βιταμίνες 
που βοηθούν στο μεταβολισμό.
Βοηθά στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος
 λόγω των βιταμινών Β1,Β2 και νιασίνης.
Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού 
και την οστική του μάζα γιατί περιέχει πολύτιμα 
μέταλλα και ιχνοστοιχεία όπως ασβέστιο, 
μαγνήσιο, ψευδάργυρο.
Λόγω του σεληνίου και της βιταμίνης Ε, θεωρείται 
μια από τις πιο αντιοξειδωτικές τροφές 
κατά του καρκίνου. Το σελήνιο αποτελεί κύριο
 συστατικό ενός οξειδωτικού συστήματος 
(οξειαδάση της γλουταθειόνης) που χρησιμοποιεί 
ο οργανισμός στην άμυνά του έναντι 
των ελεύθερων ριζών.
Η θερμίδες που αποδίδει ο χαλβάς εμπορίου
 υπολογίζονται από 350-450 ανάλογα
 με την περιεκτικότητά του σε ξηρούς καρπούς 
ή σοκολάτα ανά 100γμ τροφίμου.
Απολαύστε λοιπόν στη σαρακοστή και όχι μόνο 
την πολύτιμη τροφή του χαλβά. 
Λόγω της υψηλής διατροφικής του αξίας
 επιλέξτε τον στα καθημερινά σας γεύματα 
και ειδικά σε παιδικά μενού.
Πηγή: diatrofi.gr

Απαγορεύεται το κάπνισμα εδώ μέσα κύριε.


Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Μήπως θα πρέπει να υπάρχει απάντηση, σε όλο αυτό;

Επειδή δεν γνωρίζω 
από ποια εφημερίδα είναι 
αυτό το δημοσίευμα 
(το βρήκα στο διαδίκτυο)
δεν θα το αναδημοσίευα 
αν δεν το έβλεπα σήμερα πρωτοσέλιδο
 στην εφημερίδα Ελεύθερη ώρα. 
Δεν υιοθετούμε τίποτα 
και δεν υποστηρίζουμε τίποτα 
αλλά μάλλον θα πρέπει να υπάρξει
 άμεση απάντηση
 από τον κύριο Φώτη Κουβέλη.

Ο Στάθης Μπούκουρας, βουλευτής Χρυσής Αυγής, με "Απλά Λόγια".

Καλεσμένος του Θύμιου Τσαρμπού 
στην εκπομπή "Απλά Λόγια"
 ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής 
Στάθης Μπούκουρας 
την Παρασκευή 15-3 στις 22.30. 
Πληροφορίες για να στείλετε 
τις δικές σας ερωτήσεις 

Λέτε να είναι τα ίδια χέρια; Διόλου απίθανο!


Μπουρλότοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο!!!!!!


Σε ποιον παραγγέλνουμε;


Αν δεις, στον ύπνο σου λεφτά! (Μάθε τι να κάνεις)


Ας μου κάνει ένα τηλέφωνο, η πωλήτρια.(Η αγγελία της χρονιάς!)


Ο άντρας είναι σαν το λυχνάρι . . . . .


Οι πιο καυτές πόζες της Μόνικα Μπελούτσι. (Φωτογραφίες)

Στα 48 παραμένει σέξι η ηθοποιός.
Παγκόσμιο σύμβολο του σεξ και εκπρόσωπος 
της μεσογειακής ομορφιάς, η Μόνικα Μπελούτσι
 σε κάθε της εμφάνιση εκπέμπει γοητεία. 
Η πανέμορφη ηθοποιός μπορεί να έχει φτάσει 48 ετών
 αλλά την ομορφιά της θα ζήλευαν πολλές 20άρες. 
Πρόσφατα η ηθοποιός αποφάσισε να μετακομίσει
 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο μαζί με την οικογένειά της. 
Δείτε τις πιο σέξι στιγμές της Μόνικα Μπελούτσι…