Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Μόνο ελάχιστα λεπτά της ώρας απομένουν έως την λήξη του δημοψηφίσματος!

Ψηφίζετε στη στήλη δεξιά
κάτω από την διαφήμιση του ΠΡΟΚΟΠΗ
περισσότερες από μία επιλογές
και πατάτε μετά VOTE

Δεν υπάρχουν σχόλια :