Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Τάματα, ανθρώπων που είχαν σωθεί από ναυάγια, με τη βοήθεια των θεών.

Έδειξαν στον Διαγόρα τον “άθεο”
 τα πολλά αφιερώματα ανθρώπων
 που είχαν σωθεί 
από ναυάγια με τη βοήθεια των θεών.
 Ο Διαγόρας απάντησε:
“Αν οι θεοί φρόντιζαν να σώσουν
 και όσους πνίγηκαν, 
τότε θα βλέπατε
 πολύ περισσότερα αφιερώματα”.
Αρχαιότατη είναι και η συνήθεια των αναθημάτων
 ή όπως τα λέμε σήμερα, των ταμάτων. 
Παρά το ότι ο Ιπποκράτης, αιώνες πριν, υποστήριξε
 ότι «μηκέτι το θείον αίτιον είναι» των νοσημάτων,
 «αλλά τι το ανθρώπινον» πολύς κόσμος εξακολουθούσε 
να πιστεύει μάλλον στον Ασκληπιό. 
Στους ναούς του, τα γνωστά Ασκληπιεία, 
οι ιερείς θεραπευτές ασκούσαν ένα κράμα εμπειρικής
 και θεουργικής ιατρικής, όπως είδαμε. 
Προς εξευμενισμό του θείου και για την επίτευξη 
του θεραπευτικού στόχου οι ασθενείς έταζαν
 και προσκόμιζαν διάφορα αφιερώματα, 
τα οποία επέθεταν στο Ασκληπιείο. 
Έχουν διασωθεί τέτοια αναθήματα από όλα σχεδόν
 τα Ασκληπιεία, όπως το περιώνυμο της Επιδαύρου, 
των Αθηνών της Τιτάνης (Κορινθίας), της Κω,
 της Περγάμου κλπ., συχνά συνοδευόμενα
 και από επιγραφές.
 Οι παραστάσεις είναι διάφορες. 
Ορισμένες λόγου χάριν απεικονίζουν νήπια
 και είναι αφιερώματα που έγιναν μετά την απόκτηση
 παιδιού από γυναίκες με δυσκολίες στη σύλληψη
 ή μετά από θεραπεία άρρωστου παιδιού.
Άλλα αναθήματα παριστάνουν μέλη του σώματος:
 Μαστοί, χέρια, πόδια, αυτιά, μάτια κλπ. 
Έχουν αφιερωθεί στον Ασκληπιό για τη βοήθειά του 
στην αποκατάσταση της υγείας 
των εικονιζομένων μελών. 
Πολλά από αυτά εκτίθενται σήμερα στα μουσεία 
της περιοχής του Ασκληπιείου.
 Ορισμένα συνοδεύονται από επιγραφές σχετικές 
με τη θεραπεία, ενώ υπάρχουν και επιγραφές
 χωρίς απεικονίσεις. 
Ανάμεσα στα θεραπευμένα μέλη, όπως προκύπτουν 
από τις παραστάσεις που συνοδεύουν τις επιγραφές, 
είναι μάτια, πόδια, χέρια, μαστοί ανδρικά γεννητικά 
όργανα και άλλα, ενώ επιγράφονται τα εξής: 
“υπέρ υγείας των οφθαλμών», «τον πόδα πονήσας», 
«υπέρ των μαστών», «υπέρ γυνεκός ει ελευθερωθεί», 
«ευξάτω ει τεκνώσει», «υπέρ παρωτίδων», 
«πάσχουσα τοις έσωθεν (sic)» κλπ. 
Στις επιγραφές αναφέρονται επίσης
 και οι εκάστοτε θεραπευτές-θεοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια :