Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Αρχίζει να διοικεί την Αθήνα και να πραγματοποιεί συλλήψεις.

15-9-1922
Μετά τη συγκρότηση της Επαναστατικής 
Επιτροπής σε Χίο και Μυτιλήνη, ο στρατηγός
 Θεόδωρος Πάγκαλος, χωρίς καμιά συνεννόηση 
με τους ηγέτες της Επανάστασης, οργανώνει 
«διευθυντήριο» και αρχίζει να διοικεί την Αθήνα,
 να διορίζει στρατιωτικά και πολιτικά στελέχη 
και να πραγματοποιεί συλλήψεις.
Θεόδωρος Πάγκαλος (1878 – 1952)
Στρατιωτικός και πολιτικός από τη Σαλαμίνα. 
Γεννήθηκε το 1878 από πατέρα γιατρό
 και πολιτευόμενο, αρβανίτικης καταγωγής. 
Αφού περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του, 
κατατάχθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, 
από την οποία αποφοίτησε το 1900, 
πρώτος στην τάξη του, ως ανθυπολοχαγός πεζικού. 
Συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία 
και συγκεκριμένα στην Ακαδημία Πολέμου 
του Παρισιού. Έφρασε μέχρι το βαθμό 
του αντιστρατήγου (1924) 
και αποστρατεύτηκε οριστικά το 1926.
Ο Θεόδωρος Πάγκαλος έλαβε μέρος 
στο Κίνημα του 1909 ως ένα από τα πιο ενεργά
 μέλη του Στρατιωτικού Συνδέσμου 
και στους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-13. 
Το 1916 υποστήριξε τον Ελευθέριο Βενιζέλο
 στη διαμάχη του με τον βασιλιά Κωνσταντίνο 
και ανταμείφθηκε με σημαντική θέση 
στο Υπουργείο Πολέμου. 
Μετέσχε στη Μικρασιατική Εκστρατεία
 ως Επιτελάρχης, αλλά το 1920
 αποστρατεύτηκε με το βαθμό του υποστρατήγου,
όταν οι «κωνσταντινικοί» ήλθαν στην εξουσία.
Το 1922 υποστήριξε την Επανάσταση Πλαστήρα, 
που κατήργησε τη Μοναρχία και ανακήρυξε
 τη Β' Ελληνική Δημοκρατία. Έπαιξε σημαντικό ρόλο
 στην επικράτησή της, αν και απόστρατος, καθώς
 ηγήθηκε των δυνάμεων που κατέλαβαν την Αθήνα. 
Επανελθών εις την ενεργό υπηρεσία, ανέλαβε 
διοικητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 
και στη συνέχεια την προεδρία της ανακριτικής 
επιτροπής για τους υπευθύνους 
της Μικρασιατικής Καταστροφής, που οδήγησε
στη «Δίκη των 6».
Διαβάστε περισσότερα:

Δεν υπάρχουν σχόλια :