Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Σαν σώματα ωραία νεκρών που δεν εγέρασαν . . . . .

Επιθυμίες.
Σαν σώματα ωραία νεκρών που δεν εγέρασαν
και τάκλεισαν, με δάκρυα, σε μαυσωλείο λαμπρό,
με ρόδα στο κεφάλι και στα πόδια γιασεμιά --
έτσ' η επιθυμίες μοιάζουν που επέρασαν
χωρίς να εκπληρωθούν· χωρίς ν' αξιωθεί καμιά
της ηδονής μια νύχτα, ή ένα πρωϊ της φεγγερό.
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1904)

Desires.
Like beautiful bodies of the dead who had not grown old
and they shut them, with tears, in a magnificent mausoleum,
with roses at the head and jasmine at the feet --
this is what desires resemble that have passed
without fulfillment; with none of them having achieved
a night of sensual delight, or a bright morning.
Konstantinos P. Kavafis (1904) 


Δεν υπάρχουν σχόλια :