Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις, στην καθημερινή ανοησία.

Όσο μπορείς.

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου 
όπως την θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον
όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις
μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου,
μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες.

Μην την εξευτελίζεις πιαίνοντάς την,
γυρίζοντας συχνά κ' εκθέτοντάς την
στων σχέσεων και των συναναστροφών
την καθημερινή ανοησία,
ως που vα γίνει σα μιά ξένη φορτική.
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1913) 

As much as you can.

Even if you cannot shape your life 
as you want it,
at least try this
as much as you can; do not debase it
in excessive contact with the world,
in the excessive movements and talk.

Do not debase it by taking it,
dragging it often and exposing it
to the daily folly
of relationships and associations,
until it becomes burdensome as an alien life.
Konstantinos P. Kavafis (1913) 

Δεν υπάρχουν σχόλια :