Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Για ξέπλυμα χρήματος θα ελεγχθούν οι κυπριακές τράπεζες.

Το ζήτησε ο πρόεδρος του Eurogroup
Τη συμμετοχή της στην Ομάδα που θα διερευνήσει 
το αν τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
εμπλέκονται σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων
 από παράνομες δραστηριότητες επισημοποίησε 
σήμερα η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
 για την καταπολέμηση του ξεπλύματος
 βρώμικου χρήματος
 του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL).
Σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι θα συμμετάσχει 
σ' αυτήν την Ομάδα παράλληλα με τον διεθνή 
ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο που επελέγη ή θα επιλεγεί
 αλλά η δραστηριότητά της θα επικεντρωθεί
 αποκλειστικά και μόνον στον έλεγχο του κυπριακού
 τραπεζικού τομέα, προκειμένου να διαπιστώσει 
αν λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος
 βρώμικου χρήματος.
Η MONEYVAL διευκρινίζει ακόμη ότι, 
σχετική πρόσκληση για τη συμμετοχή της 
σ' αυτήν την Ομάδα δέχθηκε από τον πρόεδρο
 του Eurogroup (για λογαριασμό των θεσμικών
 οργάνων της Τρόικα) , στο πλαίσιο της αξιολόγησης
 τού αν χρειάζεται η Κύπρος 
βοήθεια από την Ευρωζώνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια :