Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Όταν οι Άγγελοι εγνώρισαν τις θυγατέρες των ανθρώπων! Αν το πιστεύετε, δεν είστε οι μόνοι!

Γεν. 6,2 Οι άνθρωπoι τoυ Θεoύ, ιδόντες ότι
 αι γυναίκες τoυ διεφθαρμένoυ κόσμoυ ήσαν ωραίαι, 
κατά τρόπoν δε σαρκικόν σκεπτόμενoι 
και από την εξωτερικήν ωραιότητα ελκυόμενoι 
εξέλεξαν και έλαβoν συζύγoυς 
από τας θυγατέρας των διεφθαρμένων ανθρώπων.

Αν το πιστεύετε, δεν είστε οι μόνοι!
Όταν οι Άγγελοι εγνώρισαν 
τις θυγατέρες των ανθρώπων!

National Geographic | Ancient Astronauts 
| Full Documentary (Ελληνικά)
Δείτε το βίντεο:

Δεν υπάρχουν σχόλια :