Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ…ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ….

Ποιοι υποστηρίζουν αυτά;
Όποιος το βρει κερδίζει . . .  λουκουμόσκονη!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Θέσπιση 35ωρης εβδομαδιαίας εργασίας
 (5ήμερο-7ωρο), χωρίς ελαστικές διευθετήσεις 
και χωρίς μείωση των αποδοχών, στοιχείο 
που συνεπάγεται την ουσιαστική αύξηση των μισθών 
και του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων
 ενώ παράλληλα συντελεί στην εναρμόνιση 
επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων 
των ζευγαριών. άμεση εφαρμογή του μέτρου 
στις μεγάλες επιχειρήσεις και στο δημόσιο τομέα 
και σταδιακή (μετά από κατάλληλη προετοιμασία)
εφαρμογή και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. 
Ειδική μέριμνα πρέπει να παρθεί 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Αύξηση του κόστους της υπερεργασίας 
και των υπερωριών, ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά 
και να ευνοείται η πραγματοποίηση νέων προσλήψεων.
Κατάργηση του Ν. 3385/05 της ΝΔ 
και των νόμων των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ 
αναφορικά με τα χρονικά όρια εργασίας
 και τις ευέλικτες
διευθετήσεις του ωραρίου.
Μείωση του ετήσιου χρόνου εργασίας
 μέσω της αύξησης των ημερών άδειας.
Στη μείωση της ανεργίας η τεκμηρίωση
 δικαιώματος σύνταξης για όλους τους εργαζόμενους
 στα 35 χρόνια εργασίας και ασφάλισης 
χωρίς όριο ηλικίας και στα 30 χρόνια 
για τους εργαζόμενους στα χαρακτηρισμένα 
βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ….
Ως προς την προστασία των ανέργων
Καταβολή του επιδόματος ανεργίας για 5 χρόνια, 
χωρίς περιορισμούς ως προς τον χρόνο απασχόλησης 
πριν από την απόλυση
Αύξηση του επιδόματος ανεργίας ώστε να ανέρχεται 
στο 75% του τεκμαρτού μισθού ανάλογα 
με τα χρόνια ασφάλισης με ελάχιστο το 80% 
του κατώτατου μισθού. 
Χορήγηση στους εισερχόμενους για πρώτη φορά 
στην μισθωτή εργασία 
(νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία)
 βοηθήματος ίσου με το σημερινό ύψος 
του επιδόματος εφ’ όσον εγγράφονται στον ΟΑΕΔ 
και δεν τους εξασφαλίζεται, εντός δύο μηνών εργασία
 σύμφωνη με τα προσόντα τους.
Επέκταση της χορήγησης του επιδόματος ανεργίας 
για την κάλυψη των μακροχρόνια ανέργων 
(μέχρι 5 χρόνια).
Επέκταση της χορήγησης του εποχικού επιδόματος 
που δίνει ο ΟΑΕΔ σε όλους τους εποχικά εργαζόμενους.
Ο χρόνος ανεργίας να ασφαλίζεται για σύνταξη και υγεία.
Φορολογική απαλλαγή του συνόλου των ατομικών
 δαπανών για επαγγελματική κατάρτιση 
των ανέργων και των εργαζομένων.
Εξασφάλιση των προϋποθέσεων για ένταξη 
σε καθεστώς προσυνταξιοδότησης των μακροχρόνια
 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών ή εναλλακτικά 
διασφάλιση της απασχόλησής τους 
μέσω ειδικών προγραμμάτων σε τομείς
 ποιότητας ζωής, κοινωνικές υπηρεσίες, 
περιβάλλοντος, στο δημόσιο,
 στους Δήμους και στις Νομαρχίες.
Υποχρεωτική κάλυψη από τις επιχειρήσεις
 των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων
 που απολύουν, εφόσον είναι μεγαλύτεροι 
των 55 ετών, για περίοδο μέχρι 5 χρόνια εφόσον 
γι’ αυτό το διάστημα παραμένουν άνεργοι.
Ειδικά προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης 
ή αυτοαπασχόλησης για τις γυναίκες. 
Προώθηση μέτρων για την συμφιλίωση 
της οικογενειακής ζωής και της εργασίας τους 
(ενίσχυση δικτύου παιδικών
 και βρεφονηπιακών σταθμών, γονικές άδειες, 
κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, 
υποδομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, 
παιδιά και πολίτες με αναπηρίες κλπ)
Χορήγηση κάρτας απεριόριστων διαδρομών
 στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς στους ανέργους 
καθώς και εκπτωτικής πολιτιστικής κάρτας
 για την ψυχαγωγία τους.
Αναστολή της πληρωμής δόσεων στεγαστικών δανείων 
και επιδότηση ενοικίου στους ανέργους καθώς 
και απαλλαγή με τη συνδρομή του κράτους του 50%
 των λογαριασμών τους για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
Αυξημένη εισφορά από τις επιχειρήσεις στο Λογαριασμό Αφερεγγυότητας του ΟΑΕΔ, ώστε να καλύπτονται 
πλήρως οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που κλείνουν
 για τα μη πληρωμένα δεδουλευμένα 
και για τη χορήγηση αποζημίωσης απολύσεων 
από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος με τη σειρά του 
να απαιτεί την κάλυψή του κατά τη διαδικασία 
εκκαθάρισης από τα περιουσιακά στοιχεία
 αυτών των επιχειρήσεων.
Ενίσχυση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
ώστε σε συνεργασία με τους υπόλοιπους 
επιστημονικούς φορείς να πραγματοποιεί
 έγκυρες και αξιόπιστες έρευνες διάγνωσης
 των αναγκών σε προσόντα, δεξιότητες
 και ικανότητες σε επίπεδο νομού, 
προκειμένου να εξειδικεύονται 
σε τοπικό επίπεδο οι παρεμβάσεις 
για την ενίσχυση της απασχόλησης.
ΕΡΩΤΗΣΗ: ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΤΑ ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

1 σχόλιο :

Teneeys είπε...

Δέν θέλουμε εὐρά,θά πλερωθοῦν μέ δραχμές.