Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Και κήρυξαν τη Κρήτη ως ανεξάρτητη δημοκρατία. 9-5- 1364

9-5-1364: Οι Βενετοί καταστέλλουν την Επανάσταση 
του Αγίου Τίτου στην Κρήτη.
 Αιτία της επανάστασης εκείνης ήταν ένα πλήθος 
από δυσαρέσκειες 
πρώτα των Ευγενών Ενετών αποίκων της Κρήτης 
κατά της μητροπολιτικής κυβέρνησης οι οποίοι 
δεν αναγνωρίζονταν ισότιμοι 
με εκείνων της Βενετίας αποκλειομένων έτσι
 επί των ανωτάτων αξιωμάτων όπως π.χ. του Δούκα, 
των δουκικών συμβούλων, καστελάνων κ.λπ., 
αλλά και κυρίως από αυθαιρεσίες των εκάστοτε 
αρμοστών, που εκδηλώθηκε ιδιαίτερα με αφορμή
 μια νεότερη φορολογία 3.000 υπέρπυρων
 για τον καθαρισμό και την εκβάθυνση του λιμένα 
του Χάνδακα, που για κείνη την εποχή κρίθηκε 
πολύ υψηλή αλλά και ύποπτη προκειμένου 
να χρησιμοποιηθεί στον ενετοτουρκικό πόλεμο.
Έτσι οι έποικοι Ενετοί υπό την ηγεσία 
του Οίκου των Γραδενίγων, 
βοηθούμενοι κυρίως, από τον φιλόδοξο 
Κρητικό Ιωάννη Καλλέργη, 
ισχυρό προύχοντα της Κρήτης, που συγκρότησε
 ένοπλες ομάδες Κρητών, στις 8 Αυγούστου του 1363 
στην εκκλησία του Αγίου Τίτου πήραν την απόφαση 
ν΄ αντισταθούν και την επομένη 9 Αυγούστου 
κατέλαβαν το Δουκικό μέγαρο, συνέλαβαν,
 καθαίρεσαν και φυλάκισαν τον αρμοστή 
Λεονάρδο Δάνδολο με τους δύο συμβούλους του, 
κατέλαβαν όλα τα φρούρια, 
και κήρυξαν τη Κρήτη 
ως ανεξάρτητη δημοκρατία.

Δεν υπάρχουν σχόλια :