Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Χοιροτροφείο παράγει ρεύμα από απόβλητα και το πουλάει.

Ιδιοκτήτης χοιροτροφικής μονάδας
 στο Καμποχώρι Ημαθίας παράγει τα τελευταία
 δύο χρόνια ηλεκτρική ενέργεια από τα απόβλητα 
του χοιροστασίου και τα υποπροϊόντα 
φυτικής προέλευσης.
«Ευελπιστώ σε πέντε συνολικά χρόνια
 από την ημέρα λειτουργίας της μονάδας, 
να έχω κάνει απόσβεση του κόστους
 εγκατάστασής της που ανήλθε 
στα 1,3 εκατομμύρια ευ-ρώ» αναφέρει ο ΑΜΠΕ
 ο ιδιοκτήτης της μονάδας, Αντώνης Γκασνάκης.
Όπως εξηγεί, το χοιροτροφείο παράγει 
250 KW/ώρα εκ των οποίων 
τα 80 με 110 KW χρησιμοποιούνται
 για να καλύψουν τις ανάγκες 
της μονάδας και τα υπόλοιπα 
πωλούνται στο δίκτυο της ΔΕΗ.
«Θα θέλαμε να αυξήσουμε τη δυναμικότητα 
της μονάδας μας βιοαερίου και να παράγουμε 
μισό ΜW, αξιοποιώντας τα υπολείμματα
 και των υπολοίπων χοιροτροφείων της περιοχής 
αλλά αυτό αποτελεί μια επιπλέον επένδυση
 της τάξης των 400.000 ευρώ που αδυνατούμε
 να καλύψουμε» σημειώνει ο κ. Γκασνάκης.
Μνεία στη χοιροτροφική μονάδα που παράγει
 ρεύμα από βιοαέριο και αποτελεί την μοναδική
 στη βόρεια Ελλάδα, έκανε ο αναπληρωτής καθηγητής
 στην Πολυτεχνική Σχολή στο ΑΠΘ, 
Αβραάμ Καραγιαννίδης μιλώντας στην εκδήλωση 
«Βιώσιμη διαχε-ίριση Βιομηχανικών Περιοχών: 
Παρουσίαση μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια :