Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΧΑΗΛ Η' ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ.

1261: Ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος
 ανακτά την Κωνσταντινούπολη από τους Ενετούς
 τους οποίους και εκδιώκει 
από τα παράλια του Βοσπόρου.
Ο αυτοκράτορας της Νίκαιας Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος
(1259 - 1282)είχε στείλει στρατιώτες να παρακολουθούν
 τι γινόταν στην Πόλη, με σκοπό
 να βρει τρόπο να την πάρει πίσω.
Για τον ίδιο λόγο συνεργάστηκε με τους Γενουάτες, 
που είχαν ισχυρό ναυτικό, μάλιστα τους είχε υποσχεθεί
 προνόμια που παλιότερα είχαν οι Βενετοί,
 αν θα έπαιρνε πίσω την Πόλη.
Το 1261 ο στρατηγός Αλέξιος Στρατηγόπουλος 
ανέκτησε την Πόλη.
Ήταν 13 Ιουλίου το 1261
Συγκεκριμένα ενώ περιπολούσε κοντά στην Πόλη
 με 800 άνδρες, ειδοποιήθηκε ότι η Βασιλεύουσα
 ήταν ανυπεράσπιστη, αφού έλειπε ο στρατός
 και ο στόλος των Φράγκων. 
Αμέσως από ένα κρυφό πέρασμα που του υποδείχθηκε
 έστειλε και μπήκαν μέσα 50 άντρες.
Αυτοί ανενόχλητοι, πέρασαν μέσα, άνοιξαν τις πύλες 
και μπήκε και ο υπόλοιπος στρατός. 
Όταν επέστρεψε ο στρατός των Φράγκων 
δεν προσπάθησαν να μπουν μέσα 
παρά έφυγαν για τη Δύση.
Ο αυτοκράτορας στέφθηκε εκ νέου, πλέον 
μέσα στην Αγία Σοφία από τον πατριάρχη Αρσένιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :