Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Διακρίσεις λόγω εθνικότητας… και στη χορήγηση δανείων.

Το ποσό των 175 εκατ. δολαρίων
πρόκειται να καταβάλει ως πρόστιμο 
η μεγάλη τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών Wells Fargo,
 «προκειμένου να παύσει η σε βάρος της 
δικαστική δίωξη, 
επειδή έκανε διακρίσεις κατά την δανειοδότηση
 (με πρόνοια υποθήκης) Ισπανόφωνων και μαύρων 
Αμερικανών δανειοληπτών -ως προς τα ποσά των δανείων,
 και ως προς τους επιλεγόμενους δανειολήπτες».

Όσον αφορά τη συναινετική αυτή λύση, 
που επιτεύχθηκε
 μετά δίμηνη διμερή διαπραγμάτευση, 
το υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον 
εξέφρασε την ικανοποίησή του. 
Υπενθύμισε ότι Ισπανόφωνοι και μαύροι Αμερικανοί 
σε πολλές περιπτώσεις καλούνταν να καταβάλουν
 υψηλότερη δόση για το στεγαστικό δάνειό τους, 
ή αυτό ήταν κακώς αποτιμημένο, συγκριτικά
 με την πραγματική αξία του αποκτώμενου ακινήτου.
Πέρυσι το Δεκέμβριο εξαιτίας παραπλήσιων 
πρακτικών της θυγατρικής 
Countrywide της Bank of America, η τελευταία 
είχε συναινέσει προκειμένου να παύσει η δικαστική
 δίωξη να καταβάλει ως πρόστιμο 
το ποσό των 335 εκατ. δολαρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια :