Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Πλησιάζει και η πρωτομαγιά....να τον προϋπαντήσουμε, παιδιά στην εξοχή.

Ο Μάιος μας έφτασε, εμπρός βήμα ταχύ, 
να τον προϋπαντήσουμε, παιδιά στην εξοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια :