Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Κόρινθος: 4 όμορφα πολύ παλιά επιζωγραφισμένα επιστολικά δελτάρια από την περιοχή μας,
Επιζωγραφισμένα φυσικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια :