Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

Κόρινθος: Κάθε φορά που βλέπω, την Λίτσα σου, στο λιμάνι....θυμάμαι.
Κάθε φορά που βλέπω την Λίτσα σου  στο λιμάνι....
.............θυμάμαι πόσες φορές με πήρες μαζί σου 
να σηκώσουμε δίχτυ αλλά κυρίως παραγάδι.
Ο θείος μου ο Βασίλης Ψαλιδάς.
Το όνομα Λίτσα ήταν της γυναίκας του,
 της Ευαγγελίας Ψαλιδά το γένος Μεζόγλου...
............................αδελφής της μητέρας μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :