Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ; (Βίντεο)

Ὁ Σπύρος Παπαγεωργίου μιλᾶ γιὰ τὸν Ἑνωτικό Ἀγῶνα
 τῶν Κυπρίων καὶ τὸν ῥόλο τοῦ Καραμανλῆ στὴν προδοσία. Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ποὺ παρακολούθησα ἐδῶ: 
Ὁ Σπύρος Παπαγεωργίου, ἐκτός ἀπό ἐρευνητής
 πρώτης γραμμῆς, τοῦ ὁποίου οἱ ἐργασίες ἀποτελοῦν
 π ρ ω τ ο γ ε ν ή πηγὴ γιὰ ὅλους τοὺς συγγραφεῖς
 καὶ ἐρευνητές τῆς ἱστορίας τῆς Κύπρου, 
ἔλαβε μέρος ἐνεργά στὴν ΕΟΚΑ Α.

Διετέλεσε ἐπί εἰκοσατετία ἀρχισυντάκτης τῆς "Ἑστίας" 
καὶ ἀνήκει στοὺς ἐλάχιστους ποὺ γνωρίζουν τόσο καλὰ τὴν Κυπριακὴ ἱστορία 
τῶν νεωτέρων χρόνων. Μὲ τὰ βιβλία του ἀποκαλύπτει τόσο τὸν ῥόλο 
τοῦ Καραμανλῆ [θεωρεῖ τὸν Καραμανλισμὸ ἀντεθνικὴ σχολὴ σκέψεως καὶ δράσεως], 
ὅσο καὶ τὸν ῥόλο τοῦ Μακαρίου. Ἀποχώρησε ἀπό τὸ γήινο πεδίο 
στὶς 3 Ὀκτωβρίου τοῦ 2014, ἀφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενὸ σὲ πολλὰ ἐπίπεδα.

Ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ διαβάσουν τὸ βιβλίο του μὲ τίτλο, 
"ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΛΟΣ" μποροῦν νὰ τὸ βροῦν
 στὸ διαδίκτυο καὶ σὲ ἡλεκτρονική μορφὴ. 

Ἐξίσου ἐνδιαφέρον καὶ διαφωτιστικὸ εἶναι καὶ τὸ βιβλίο του μὲ τίτλο,
 " ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΦΙΝΟΥ", ὅπου ἀποκαλύπτει τὸν ῥόλου τοῦ Μακαρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια :