Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Δείτε πόσο θα πληρώσετε για τέλη κυκλοφορίας το 2016

Σε δύο κατηγορίες είναι χωρισμένα τα τέλη κυκλοφορίας 
των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών για το 2016, που θα 
πρέπει να πληρωθούν μέχρι το τέλους Δεκεμβρίου 2015...
Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες και τα ποσά που θα πρέπει να πληρώσετε είτε ανάλογα 
με τα κυβικά για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μέχρι το 2010 και ανάλογα
 τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2010.

 Χωρητικότητα κινητήρα (κ.εκ) – Ετήσια τέλη (σε €)

Από 51 μέχρι 300 κ.εκ                22 €
Από 301 μέχρι 785 κ.εκ              55 €
Από 786 μέχρι 1.071 κ.εκ         120 €
Από 1.072 μέχρι 1.357 κ.εκ      135 €
Από 1.358 μέχρι 1.548 κ.εκ      240 €
Από 1.549 μέχρι 1.738 κ.εκ      265 €
Από 1.739 μέχρι 1.928 κ.εκ      300 €
Από 1.929 μέχρι 2.357 κ.εκ      660 €
Από 2.358 μέχρι 3.000 κ.εκ      880 €
Από 3.001 μέχρι 4.000 κ.εκ   1.100 €
Από 4.001 και άνω κ.εκ         1.320 €

 Για να δείτε πόσο θα πληρώσετε πρέπει να βρείτε
 τις εκπομπές CO2 και πολλαπλασιάστε
 τα γραμμάρια που εκπέμπει το αυτοκίνητό σας 
επί το κόστος ανά γραμμάριο.

 Εκπομπές ρύπων (γρ. CO2 / χλμ.)
 Ετήσια τέλη σε € / γρ. CO2

    0 – 100 (γρ./χλμ.)            0 €
101 – 120 (γρ./χλμ.)       0,90 €
121 – 140 (γρ./χλμ.)       1,10 €
141 – 160 (γρ./χλμ.)       1,70 €
161 – 180 (γρ./χλμ.)       2,25 €
181 – 200 (γρ./χλμ.)       2,55 €
201 – 250 (γρ./χλμ.)       2,80 €
Άνω των 251 (γρ./χλμ.)  3,40 €

 Πηγή :enikos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :