Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Ποιοι χάνουν τα ακίνητά τους λόγω του Κτηματολογίου.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα 
ανάκτησης του ακινήτου.
Περίπου 10.000 ακίνητα αναμένεται να αλλάξουν χέρια 
μέχρι το τέλος του χρόνου και να περάσουν
 στη δικαιοδοσία του Δημοσίου.
Όπως αναφέρουν Τα Νέα, πρόκειται για τα λεγόμενα 
ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη», τα οποία 
δεν έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο. 
Η κτηματογράφησή τους άρχισε την περίοδο 1997-1999
 σε 340 περιοχές σε όλη τη χώρα και συνολικά 
μέχρι σήμερα φτάνουν τα 200.000.

Όπως προβλέπεται από τον νόμο, όσα ακίνητα 
δεν δηλωθούν εγκαίρως στο Κτηματολόγιο 
θα περιέρχονται στο Δημόσιο. 
Οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων μπορούν
 να προσφύγουν δικαστικώς, αλλά μόνο
 για να διεκδικήσουν χρηματική αποζημίωση 
και όχι για να ανακτήσουν το ακίνητο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου, 
από τα 200.000 ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» 
περίπου 160.000 είναι οικόπεδα και αγροτεμάχια 
και 40.000 κτίρια, διαμερίσματα και καταστήματα.

Όπως εξηγούν πηγές που γνωρίζουν καλά 
το θέμα, τα «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακίνητα
 που θα περιέλθουν στο Δημόσιο είναι πλέον
 ευθύνη του υπουργείου Οικονομικών.

Τουλάχιστον 1.200 οικόπεδα και αγροτεμάχια
 στο Πολύκαστρο Κιλκίς μεταβιβάζονται 
στο ελληνικό Δημόσιο, καθώς 12 χρόνια μετά 
την έναρξη λειτουργίας του αρμόδιου 
Κτηματολογικού Γραφείου και μέχρι
 την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015
 εμφανίστηκαν ως αγνώστου ιδιοκτήτη. 
Η διαδικασία για την εν λόγω περιοχή είχε ξεκινήσει 
επί της ουσίας το 1999 και σύμφωνα με την ΕΚΧΑ Α.Ε.
 υπήρξε πλήρης και διαχρονική ενημέρωση 
των πολιτών και των αρμόδιων φορέων.
 Όπως εκτιμάται, ένας σημαντικός αριθμός
των αγνώστου ιδιοκτήτη ιδιοκτησιών ανήκει
 ούτως ή άλλως στο Δημόσιο, το οποίο 
στα πρώτα προγράμματα του Κτηματολογίου 
δεν υποχρεούνταν να δηλώσει την ιδιοκτησία του.

Στις 15 Σεπτεμβρίου στο Άστρος Αρκαδίας 
και στις 22 Σεπτεμβρίου στο Μαρτίνο Φθιώτιδας
 αναμένεται η λήξη της αντίστοιχης προθεσμίας 
για τους ιδιοκτήτες των περιοχών αυτών. 
Όσοι δεν έχουν δηλώσει τις ιδιοκτησίες τους 
στα κτηματολογικά γραφεία καλούνται να το πράξουν, 
καθώς εκ των υστέρων ο πολίτης μπορεί 
να διεκδικήσει δικαστικά αποκλειστικά και μόνο 
οικονομική αποζημίωση και όχι την ιδιοκτησία του.
 Για ιδιοκτήτες εκτός Ελλάδας η προθεσμία
 είναι δύο χρόνια επιπλέον 
(για παράδειγμα η προθεσμία για δηλώσεις
 στο Πολύκαστρο λήγει την 1η Αυγούστου 2017).

Δεν υπάρχουν σχόλια :