Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

«Θα μπορούσαν να μειώσουν, τη «μαύρη» οικονομία, τουλάχιστον κατά 25%»

Κατά το μήνα των κεφαλαιακών περιορισμών,
 η Eurobank προχώρησε στην έκδοση 170.000 νέων χρεωστικών καρτών, με μηνιαίο μέσο όρο τις 10.000
πριν τους κεφαλαιακούς περιορισμούς, 
ενώ υπερδιπλασιάστηκε ο τζίρος
 και χρήση των χρεωστικών καρτών στα τερματικά POS.
 Επίσης υπερ-δεκαπλασιάστηκε η έκδοση
 νέων κωδικών/χρηστών e-Banking, με πάνω
 από 26.000 νέες εγγραφές χρηστών στην υπηρεσία.

Όλες οι παραπάνω εξελίξεις, εκτιμά η Eurobank,
αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά τις τράπεζες
στην προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού τους 
κόστους, μέσω μεταφοράς των συναλλαγών
 από τα τραπεζικά καταστήματα
 σε εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης.

Ακόμα πιο ουσιαστικά όμως, αυτές οι εξελίξεις, 
θα συμβάλλουν στη μετάβαση της Ελληνικής
 οικονομίας από την κυριαρχία των συναλλαγών 
με μετρητά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
 Σε παρόμοια κατεύθυνση προβληματίστηκε
 και η Ελληνική κυβέρνηση αξιολογώντας 
την εισαγωγή ενός άνω ορίου 70Euro 
για κάθε συναλλαγή με μετρητά στα τουριστικά νησιά.
 Παρόλο που αυτή η πρόβλεψη έμεινε εκτός 
της νομοθεσίας που ψηφίστηκε πρόσφατα, η ιδέα
 δεν έχει εγκαταλειφθεί, και πραγματικά πιστεύουμε 
ότι η επιβολή ενός γενικού ορίου στις συναλλαγές 
μετρητών θα έχει σημαντικά οφέλη στον έλεγχο
 της «μαύρης» οικονομίας και την ενδυνάμωση
 των δημοσιονομικών της χώρας.

Στη χώρα μας, το μέγεθος της «μαύρης»
 οικονομίας εκτιμάται στο 25% του ΑΕΠ, 
(δηλ. 40 δις ευρώ). Βάσει εκτιμήσεων, μια μείωση 
της κατά 5 δις ευρώ θα μπορούσε να αποφέρει
 αύξηση φορολογικών εσόδων πάνω 
από 1 ένα δις ετησίως
(ΦΠΑ, φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων). 
Άρα η συντονισμένη υλοποίηση ενός εκτενούς 
πακέτου μέτρων για την αύξηση 
των ηλεκτρονικών συναλλαγών
 θα μπορούσε να μειώσει τουλάχιστον 
κατά 25% τη «μαύρη» οικονομία, ενισχύοντας 
σημαντικά τα δημόσια έσοδα της χώρας. 
Συνολικά εκδόθηκαν πάνω από 1 εκατ. 
νέες χρεωστικές κάρτες κατά το μήνα Ιούλιο, 
ενώ πριν τους κεφαλαιακούς περιορισμούς, εκδίδονταν
 κατά μέσο όρο κάτω από 100.000 κάρτες μηνιαίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια :