Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Σαν σώματα ωραία νεκρών που δεν εγέρασαν......

Επιθυμίες

Σαν σώματα ωραία νεκρών που δεν εγέρασαν
και τάκλεισαν, με δάκρυα, σε μαυσωλείο λαμπρό,
με ρόδα στο κεφάλι και στα πόδια γιασεμιά --
έτσ' η επιθυμίες μοιάζουν που επέρασαν
χωρίς να εκπληρωθούν· χωρίς ν' αξιωθεί καμιά
της ηδονής μια νύχτα, ή ένα πρωϊ της φεγγερό.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1904) 
Desires

Like beautiful bodies of the dead
 who had not grown old
and they shut them, with tears,
 in a magnificent mausoleum,
with roses at the head and jasmine at the feet --
this is what desires resemble that have passed
without fulfillment; with none of them having achieved
a night of sensual delight, or a bright morning.

Konstantinos P. Kavafis (1904) 

Δεν υπάρχουν σχόλια :