Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Όταν λέμε: εις σάρκα μία, δεν εννοούμε ακριβώς αυτό.

 . . . καὶ ἔσονται οἱ δύο
 εἰς σάρκα μίαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια :