Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2012

Όσο υπάρχουν άνθρωποι σε τούτον τον πλανήτη.

Η τέχνη δεν έχει ανάγκη τα βραβεία,
ούτε είναι αγώνισμα δρόμου
που θα κόψει κάποιος
το νήμα της νίκης. 
Ο δρόμος της τέχνης δεν έχει τέλος.
Ο δρόμος δεν έχει ανάγκη τους διαβάτες
αλλά οι διαβάτες το δρόμο.
Η τέχνη θα υπάρχει και ο δρόμος της  
θα παραμένει δίχως τέρμα,
όσο υπάρχουν άνθρωποι
σε τούτον τον πλανήτη.
Όσο θα υπάρχουν άνθρωποι
που ονειρεύονται
και άνθρωποι που θέλουν
να επικοινωνήσουν.

Όπως έλεγε κι ένας φίλος μου,
οι άνθρωποι που ονειρεύονται
και θέλουν να επικοινωνήσουν,
οι άνθρωποι που λένε τα όνειρά τους,
είναι οι Ποιητές του κόσμου.
Πάν Καρτσωνάκης

The art does not need awards,
it is not a road race 
that somebody will cut off 
the thread of the victory, either.
The street of art has no end.
The street of art doesn't need the walkers
but the walkers need this street.
The art will exist
and it's street will remain
without an end, 
as there are people on this planet.
As long as there are people 
who dream and people 
who want to communicate.

A friend of mine says 
that people who dream 
and want to communicate,
 people who describe their dreams 
are the poets of the world. 
Kartsonakis Pan

Δεν υπάρχουν σχόλια :