Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

Το "χρυσόμαλλο δέρας" ήταν καθαρά αποκύημα της φαντασίας;

 Πελίας να ανέθεσε στον Ιάσονα 
να φέρει το πολυπόθητο χρυσόμαλλο δέρας, 
αλλά γιατί το δέρμα ενός τόσο κοινού ζώου
 θεωρείτο τόσο σημαντικό;
Ιστορικά στοιχεία καταδεικνύουν 
ότι ο μύθος  βασίζεται στον πραγματικό τρόπο 
απόληψης χρυσού.
 Συγκεκριμένα, η απόληψη του πολύτιμου μετάλλου 
γινόταν με προβιές, κυρίως προβάτων, 
τις οποίες βουτούσαν οι μεταλλευτές μέσα στο ποτάμι, 
όπου και εγκλωβίζονταν τα ψήγματα του χρυσού. 
Στη συνέχεια οι προβιές στέγνωναν και τινάζονταν 
για να συλλεχθεί ο χρυσός.
«Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη 
των τεχνικών, οι προβιές τοποθετούνταν 
σε σταθερά ξύλινα ρείθρα 
μέσα στην κοίτη του ποταμού». 
Στα φιλολογικά έργα για την Αργοναυτική εκστρατεία, 
αλλά και τον Τρωικό πόλεμο, τα οικονομικά κέντρα
 της εποχής τοποθετούνται προς την περιοχή 
του Εύξεινου Πόντου και χρονολογούνται περίπου
 στο πέρασμα από την Εποχή του Χαλκού 
στην Εποχή του Σιδήρου.
«Όχι άδικα» επισημαίνει ο υποψήφιος διδάκτορας
 γεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Μάρκος Βαξεβανόπουλος 
καθώς πρόσφατα, στην περιοχή της Γεωργίας, 
μελετήθηκαν χώροι με την αρχαιότερη εξόρυξη
 και μεταλλουργία σιδήρου (περίπου το 1400 π.Χ.), 
που έδειξαν  ότι στην ευρύτερη περιοχή 
του Εύξεινου Πόντου έχουμε το πέρασμα 
από τη μεταλλουργία του χαλκού, 
στη μεταλλουργία του σιδήρου.
Ο Ιάσονας, όμως, δεν ξεκίνησε από μία περιοχή,
 χωρίς γνώσεις μεταλλευτικής και μεταλλουργίας.
 Οι κάτοικοι της αρχαίας Ιωλκού γνωρίζουν
 το χρυσό και το χαλκό, ως μέταλλα.
Το Πήλιο μέχρι πρότινος δεν ήταν γνωστό 
για την παρουσία χρήσιμων μετάλλων. "Κι όμως", 
αναφέρει ο υποψήφιος διδάκτορας, 
"από την περιοχή της Ζαγοράς 
μέχρι το χωριό Καλαμάκι Πηλίου
 έχουν βρεθεί πάνω από 30 μεταλλοφόρες
 περιοχές με έντονη την παρουσία ορυκτών 
του σιδήρου, του μολύβδου και του χαλκού".
Μάλιστα, στο χωριό Ξουρίχτι, ανακαλύφθηκε
 αρχαίο υπόγειο μεταλλείο με συνολικό μήκος
 διαδρόμων πάνω από 100 μέτρα, ενώ στη γύρω
 περιοχή, έντονη είναι η παρουσία 
επιφανειακών εκμεταλλεύσεων.
"Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι 
η εξάντληση των τοπικών μεταλλοφοριών, 
υπήρξε η κύρια αφορμή για την οργάνωση 
εκστρατειών σε υπερπόντιες περιοχές. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :