Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Αιγίπλαγκτο, φρυκτωρίες και ο......τηλέγραφος της αρχαιότητας.

Πυρσεία: Ο τηλέγραφος της αρχαιότητας.
Σύμφωνα με τον Πολύβιο, την πυρσεία, δηλαδή την οπτική αναμετάδοση σημάτων 
με φλόγες, εφεύραν οι Κλεόξενος και Δημόκλειτος γύρω στο 150 π.Χ.
Όμως ο Αισχύλος, στο έργο του Αγαμέμνων, περιγράφει την είδηση 
της πτώσης της Τροίας, η οποία μεταδόθηκε ως τις Μυκήνες
 με τις φρυκτωρίες (φρυκτός=πυρσός και ώρα = φροντίδα). 
Οι φρυκτωρίες του Αγαμέμνονα κάλυψαν 550 χιλιόμετρα και ακολούθησαν 
την εξής διαδρομή: Τροία – Ίδη – Έρμαιο Λήμνου – Αθως Αγίου Όρους 
– Μάκιστο Εύβοιας – Μεσσάπιο της Βοιωτίας – Κιθαιρώνας –
 Αιγίπλαγκτο – Αραχναίο – Παλάτι των Μυκηνών.... 

Πληροφορίες γι αυτό τον τρόπο επικοινωνίας έχουμε από τον Όμηρο στην Ιλιάδα,
 τον Απολλώνιο το Ρόδιο στα Αργοναυτικά, τον Αισχύλο στο δράμα Αγαμέμνων,
 τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη, τον Ευριπίδη, τον Αριστοφάνη,
 τον Σέξτο τον Εμπειρικό και τον Αναξίμανδρο. 

Η αναπαράσταση βασίζεται κυρίως στο κείμενο του Πολυβίου (Χ, 43-47)
 καθώς και σε αναγεννησιακές απεικονίσεις. 
Η πυρσεία στηριζόταν σ΄ ένα διαχωρισμό των γραμμάτων
 του ελληνικού αλφαβήτου σε ομάδες πέντε γραμμάτων. 
Η κάθε ομάδα ήταν γραμμένη σε πέντε πίνακες 
(ο τελευταίος περιείχε τέσσερα γράμματα). 
Κάθε πίνακας συνοδεύονταν από αντίστοιχους πέντε πυρσούς.
 Ο αριθμός αναμμένων πυρσών (εξ” ου και πυρσεία), 
παρίστανε το αντίστοιχο γράμμα. 
Στην αναπαράσταση ο συνδυασμός των πυρσών επιτυγχάνεται 
με την οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση της σειράς των γραμμάτων.
Ο συνδυασμός της χρήσης δύο πεντάδων μεγάλων πυρσών, οι οποίοι 
διακρίνονται σε μεγάλες αποστάσεις με τη βοήθεια διόπτρων, παριστάνει 
το αντίστοιχο γράμμα (οι γραμμές αντιπροσωπεύονται 
από τους αριστερούς πυρσούς και οι στήλες από τους δεξιούς πυρσούς).
 Σε κάθε ζευγάρι πυρσών αντιστοιχεί και συγκεκριμένο γράμμα. 
Π.χ. για το γράμμα Α έχουμε ένα πυρσό αριστερά και ένα δεξιά. 
Για το γράμμα Θ δύο πυρσούς αριστερά και τρεις δεξιά κλπ.
 Με τον τρόπο αυτό μπορούν να μεταδοθούν ολόκληρα κείμενα
 από φρυκτωρία σε φρυκτωρία.
Στη βελτιωμένη παραλλαγή του συστήματος χρησιμοποιούσαν 
ένα είδος οργάνου προγόνου της διόπτρας, 
όπως απεικονίζεται στο εκμαγείο του ΟΤΕ.
 Η πυρσεία ονομάστηκε και «οπτικός τηλέγραφος», 
ήταν δε ως τηλεπικοινωνιακό μέσο τελειότερο 
από τον «υδραυλικό τηλέγραφο» του Αινεία.
 Ο Forbes το χαρακτηρίζει ως το πλέον αποδοτικό τηλεγραφικό σύστημα
 και το θεωρεί ως πρόδρομο του τηλεγράφου.
Δικό μας σχόλιο:
Αιγίπλαγκτο είναι τα σημερινά Γεράνεια όρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια :