Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Ψηφίζετε τελικά Ελλάδα, παρόλα αυτά! Λίγες (5 κι απόψε) ημέρες έμειναν

Μπορείτε να ψηφίσετε στη στήλη δεξιά....
.............κάτω από την διαφήμιση 
του ΠΡΟΚΟΠΗ του κουρέα.
Μπορείτε να ψηφίσετε περισσότερες
 από μία επιλογές.

Δεν υπάρχουν σχόλια :