Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Η θεά της σοφίας, της στρατηγικής και του πολέμου. (Υπέρμαχος)

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
Ώ Παλλάδα μονογενής, πού είσαι το σεμνό τέκνον 
του μεγάλου Διός, σεβαστή μακαριά θεά,
 πού διεγείρεις τον θόρυβο του πολέμου, κρατερόκαρδε.
Σύ αγαπάς τα όπλα οιστρηλατείς (ξεσηκώνεις) 
τις ψυχές των ανθρώπων με μανίες είσαι ή κόρη 
πού γυμνάζεις (ασκείς) καί έχεις φρικτήν οργήν 
(διότι τρομάζουν με την Οργή σου).
Εσύ εφόνευσες την Γοργόνα, αποφεύγεις
 το συζυγικό κρεββάτι, αλλά είσαι 
ή πολυευτυχι-σμένη μητέρα των τεχνών.
Εσύ παρέχεις παρορμήσεις, αγαπάς να ξεσηκώνης
 οίστρον (μανίαν) εις τους κακούς, εις τους ανθρώπους
 όμως είσαι ή φρόνησις (ή φρονιμάδα) εγεννήθης
 εκ φύσεως αρσενική καί θηλυκή, 
εσύ γεννάς τους πολέμους, αλλά είσαι και ή σύνεσις.
Ποικιλόμορφε, πού βλέπεις με οξύτητα, 
ενθουσιαστική, πού έχεις λαμπράν τιμήν εσύ
 εξωλόθρευσες τους Φλεγραίους γίγαντας, 
εσύ οδηγείς τους ίππους.
 Είσαι ή Τριτογένεια μας απαλλάσσεις από τα κακά,
 είσαι ή θεά. πού μας φέρεις την νίκην ή γαλανομάτα, 
ή εφευρίσκουσα τέχνας, ή βασίλισσα πού δέχεται
 πολλές ικεσίες ήμερα καί νύχτα πάντοτε
 στις τελευταίες ώρες άκουσε τις ευχές μου
 καί δόσε μας είρήνην, πού παρέχει πολλήν εύτυχίαν,
 καί ικανοποίησιν καί υγείαν μ' ευτυχισμένες ώρες.
Η Αθηνά κατά την Ελληνική μυθολογία
 ήταν η θεά της σοφίας, της στρατηγικής
 και του πολέμου. 
Συνδύαζε τη δύναμη και τη γενναιότητα με τη σύνεση
και την εξυπνάδα. Αγαπημένα της σύμβολα ήταν
 η αιγίδα, το δόρυ, η κουκουβάγια και η ελιά. 
Η Θεά Αθηνά δεν είχε μαντεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια :