Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Έχουμε τη δύναμη να δίνουμε ζωή!


Η εταιρεία αναλαμβάνει εργολαβικά την συλλογή,
 μεταφορά και την ορθολογική διαχείριση 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς λειτουργεί ιδιόκτητο 
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 
με τη συνεργασία των Δήμων της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας, το οποίο συνδυάζει μηχανικό 
διαχωρισμό και χειρωνακτική διαλογή
 επί μεταφορικών ταινιών. 
Η δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται 
σε 18.600 τν/έτος, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5656/27-12-2010
 Απόφαση έγκρισης περιβαντολλογικών όρων.
 ECORAP AE ιδρύθηκε το 2008 από τον Παναγιώτη 
και τον Δημήτρη Ραψωματιώτη, με αντικείμενο, 
σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ, την διαχείριση 
στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται
 στην θέση Κοκορέτσα, δ.δ Μπολατίου 
του Δήμου Βέλου-Βόχας, 
της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας, 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :