Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Οι Γερμανοί φοβούνται το Ισλάμ.

Αποκαλυπτική έρευνα σε γερμανική εφημερίδα.
Ένας στους δύο Γερμανούς θεωρεί ότι το Ισλάμ 
αποτελεί απειλή και ότι δεν έχει θέση στην Γερμανία, 
σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας 
«Μόνιτορ θρησκείας» του Ιδρύματος Bertelsman, 
η οποία δημοσιεύεται αποκλειστικά αύριο 
στην εφημερίδα Welt am Sonntag. 
Στην ίδια έρευνα ωστόσο καταδεικνύεται ότι
 η δημοκρατική συνείδηση είναι ισχυρότερη μεταξύ 
των μουσουλμάνων της Γερμανίας από ό,τι μεταξύ 
των κατοίκων της πρώην Ανατολικής Γερμανίας.
Όπως επισημαίνεται, το 50% των Γερμανών
 πιστεύει ότι το Ισλάμ δεν ταιριάζει στην χώρα του, 
αλλά την ίδια άποψη διατυπώνει 
και το 18% των μουσουλμάνων που κατοικούν
 στην Τουρκία και το 25% των ερωτηθέντων
 στην Τουρκία. Απειλή πάντως θεωρεί το Ισλάμ 
76% των Ισραηλινών, το 60% των Ισπανών, 
το 50% των Ελβετών και το 42% των Αμερικανών.
 Επιπλέον, το 19% των Γερμανών θεωρεί απειλή
 ακόμη και τον Ιουδαϊσμό.
Σε ό,τι αφορά την δημοκρατική συνείδηση, 
το 80% των μουσουλμάνων της Γερμανίας
 θεωρεί πολύ σημαντική την Δημοκρατία,
 ενώ ανάλογη άποψη έχει το 76%
 των πρώην Ανατολικογερμανών
και το 88% των κατοίκων 
των δυτικών περιοχών της Γερμανίας.
Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε σε 13 χώρες,
 μελετά ακόμη ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα 
που απασχολούν την κοινωνία. 
Σύμφωνα με τα ευρήματά της, 
υπέρ του δικαιώματος της άμβλωσης τοποθετείται
 το 54% των Δυτικογερμανών ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό στην πρώην Ανατολική Γερμανία 
ανέρχεται σε 69%.

Δεν υπάρχουν σχόλια :