Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Τουρκίας.

Πάγωμα της προενταξιακής βοήθειας ύψους 145,8 εκατ. ευρώ, πάγωμα 
της υπογραφής νέας συμφωνίας στο τομέα των αεροπορικών μεταφορών,
 αλλά και αναβολή του διαλόγου σε υψηλό πολιτικό επίπεδο σε τομείς όπως
 η οικονομία και η ενέργεια, περιλαμβανονται μεταξύ άλλων στις κυρώσεις 
που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Τουρκίας, για τις παράνομες
 γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. 
Παράλληλα η ΕΕ τονίζει ότι σε περίπτωση που συνεχιστούν οι προκλήσεις της
 θα επιβληθούν πιο αυστηρά και στοχευμένα μέτρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το κυπριακό πρακτορείο ειδήσεων (ΚΥΠΕ), 
το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ υιοθέτησε σήμερα ομόφωνα
 το πακέτο των μέτρων το οποίο προετοιμάστηκε από το Συμβούλιο 
των Μονίμων Αντιπροσώπων (Coreper) μετά από εισήγηση της Κομισιόν
 και της ΕΥΕΔ, σε συνέχεια πολιτικής εντολής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:
«Eνόψει των συνεχιζόμενων και νέων παράνομων δραστηριοτήτων γεωτρήσεων
 της Τουρκίας, το Συμβούλιο αποφασίζει να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις
 για τη συμφωνία περί ολοκληρωμένων αερομεταφορών και συμφωνεί
 να μην διεξάγεται προς το παρόν το Συμβούλιο Σύνδεσης και άλλες συναντήσεις 
των διαλόγων υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας».

Επιπλέον «το Συμβούλιο προσυπογράφει την πρόταση της Επιτροπής
 για μείωση της προενταξιακής βοήθειας προς την Τουρκία για το 2020 
και καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επανεξετάσει 
τις δανειοδοτικές της δραστηριότητες στην Τουρκία, 
ιδίως σε ό, τι αφορά τα δάνεια με κρατική στήριξη».

Tο Συμβούλιο «εξακολουθεί να παρακολουθεί το θέμα στενά» και, 
«σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου,
 καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις εργασίες 
για επιλογές για στοχοθετημένα μέτρα ενόψει των συνεχιζόμενων ενεργειών 
γεωτρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο», 
δηλώνοντας ότι «το Συμβούλιο θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς 
τις εξελίξεις και θα επανέλθει σε αυτό το θέμα όπως αρμόζει».

Παράλληλα, σύμφωνα με το τελικό κείμενο οι 28 υπενθυμίζουν 
τα «συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2019
 και τα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ιδίως 
τα συμπεράσματα της 20ής Ιουνίου 2019» και «εκφράζουν τη λύπη τους 
για το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 να σταματήσει παράνομες δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, 
η Τουρκία συνέχισε τις εργασίες γεώτρησης δυτικά της Κύπρου
 και ξεκίνησε μια δεύτερη επιχείρηση γεώτρησης βορειοανατολικά 
της Κύπρου στα κυπριακά χωρικά ύδατα».

Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει «τις σοβαρές άμεσες αρνητικές επιπτώσεις 
που έχουν αυτές οι παράνομες ενέργειες σε ολόκληρο το φάσμα 
των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.
 Το Συμβούλιο καλεί και πάλι την Τουρκία να απέχει από τέτοιες ενέργειες, 
να ενεργεί με πνεύμα καλής γειτονίας και να σέβεται την κυριαρχία 
και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Επιπλέον, «το Συμβούλιο, καλωσορίζοντας την πρόσκληση της κυβέρνησης
 της Κύπρου να διαπραγματευτεί με την Τουρκία, επισημαίνει ότι 
η οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της ηπειρωτικής 
υφαλοκρηπίδας πρέπει να αντιμετωπιστεί με θετικό διάλογο 
και διαπραγμάτευση, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου
 και σύμφωνα με την αρχή της καλής γειτονίας».

"Η ΕΕ παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στην υποστήριξη των προσπαθειών
 που έχουν αναληφθεί από τον ΟΗΕ για συνεργασία με τα μέρη, με σκοπό 
τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων για μια συνολική διευθέτηση 
του κυπριακού προβλήματος", αναφέρει το κείμενο.

«Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να είναι
 ζωτικής σημασίας η Τουρκία να δεσμεύεται και να συνεισφέρει 
σε μια τέτοια διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών της πτυχών, 
στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα 
του ΣΑΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ
 και το κοινοτικό κεκτημένο», αναφέρεται στο ίδιο κείμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :