Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

Δυο Κορίνθιοι: Σταμάτης και Νίκος. Μια παλιά φωτογραφία που αλιεύσαμε στο διαδίκτυο.

Τον τρίτο, στο βάθος με το τσιγάρο, δεν τον αναγνώρισα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :