Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Μ. Σαλβίνι: «Δεν Υποχωρούμε - Μόνο Ο Θάνατος Είναι Μη Αναστρέψιμος - Προτεραιότητα Έχουν Οι Ιταλοί»

Δεν υπάρχουν σχόλια :