Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Σχέδιο Jules Marie Vincent De Sinety-λιθογραφία Adolphe Jean Baptiste Bayot 1847

Αρχαία Κόρινθος και ότι έμεινε 
από τον ναό του θεού Απόλλωνος (φόντο ο Ακροκόρινθος)

Δεν υπάρχουν σχόλια :