Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Για πρώτη φορά, με αρνητικό επιτόκιο δανείστηκε η Πορτογαλία!

Άντλησε 300 εκατ. ευρώ 
από την έκδοση εξάμηνων εντόκων.
Το ποσό των 300 εκατ. ευρώ άντλησε η Πορτογαλία 
από εξάμηνα έντοκα, για πρώτη φορά 
με αρνητικό επιτόκιο. 
Εκμεταλλευόμενη το πρόγραμμα αγοράς κρατικών
 ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
 η Πορτογαλία επιβεβαίωσε ότι αυτό συμβάλλει
 στη μείωση του κόστους δανεισμού.
Ειδικότερα, η Πορτογαλία άντλησε 
300 εκατ. ευρώ στη σημερινή δημοπρασία με μέσο
 επιτόκιο -0,002% από 0,094% στις 18 Μαρτίου. 
Το ποσό υπερκαλύφθηκε 4,61 φορές, σε σχέση 
με τις 2,78 φορές που υπερκαλύφθηκε τον Μάρτιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :