Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Ο λαός ψάλλει, με ενθουσιασμό, τον Εθνικό Ύμνο.

Αρχαίον Πνεύμ’ αθάνατο, αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ’ αληθινού, 
κατέβα, φανερώσου κι άστραψ’ εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και τ’ ουρανού.

Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι
στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή, 
και με τ’ αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
και σιδερένιο πλάσε κι άξιο το κορμί.

Κάμποι, βουνά, και πέλαγα φέγγουν μαζί σου
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός, 
και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου, 
Αρχαίον Πνεύμ’ αθάνατο, κάθε λαός.
Κωστής Παλαμάς
Σαν σήμερα, 27-02-1943,
ο ποιητής
περνάει στην αθανασία.
Η κηδεία του έγινε την επομένη
 και με την συμμετοχή 
χιλιάδων Αθηναίων μετατράπηκε
 σε μεγαλειώδη εκδήλωση 
εθνικής αντίστασης, 
παρά την ισχυρή παρουσία
 των κατοχικών δυνάμεων.
 Ο Άγγελος Σικελιανός απαγγέλλει
 «Ηχήστε οι σάλπιγγες» 
και ο λαός ψάλλει με ενθουσιασμό 
τον Εθνικό Ύμνο.


Δεν υπάρχουν σχόλια :