Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Η θάλασσα στα βάθη της πήρ' έναν ναύτη.

Δέησις

Η θάλασσα στα βάθη της πήρ' έναν ναύτη.
Η μάνα του, 
ανήξερη, πιαίνει κι ανάφτει

στην Παναγία μπροστά ένα υψηλό κερί
για να επιστρέψει γρήγορα 
και νάν' καλοί καιροί --

και όλο προς τον άνεμο στήνει τ' αυτί.
Αλλά ενώ προσεύχεται και δέεται αυτή,

η εικών ακούει, σοβαρή και λυπημένη,
ξεύροντας πως δεν θάλθει πια
 ο υιός που περιμένει.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1898)
Supplication

The sea took a sailor to its depths.
His mother,
 unsuspecting, goes and lights

a tall candle before the Virgin Mary
for his speedy return 
and for fine weather --

and always she turns her ear to the wind.
But while she prays and implores,

the icon listens, solemn and sad,
knowing that the son she expects 
will no longer return.

Konstantinos P. Kavafis (1898) 


Δεν υπάρχουν σχόλια :