Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης οδηγών στην Κόρινθο.

Προβολή πληροφοριών για θέσεις 
στάθμευσης και δρομολόγια.
Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση 
του προγράμματος ηλεκτρονικής ενημέρωσης 
οδηγών «Park-n-Ride», θα υπογράψει
ο δήμος Κορινθίων με το ΚΤΕΛ.
Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα 
ενημέρωσης των οδηγών για διαθέσιμες θέσεις
 στάθμευσης στην πόλη, και πολυκαναλικής 
ενημέρωσης του επιβατικού κοινού της Κορίνθου.
Το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο θα πληροφορεί
 οδηγούς και πολίτες και για τα δρομολόγια, 
θα προβάλλει επίσης ενημερωτικά μηνύματα 
κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια :