Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Σίτιση χωρίς συνδρομή για το πολιτικό προσωπικό.

Θα πληρώνουν μόνο ό,τι τρώνε
 στις Στρατιωτικές Λέσχες.
Την δυνατότητα σίτισης στις Στρατιωτικές Λέσχες, 
με την καταβολή μόνον του αντιτίμου του συσσιτίου, 
χωρίς την υποχρέωση πάγιας συνδρομής,
 στο εν ενεργεία Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων και στα μέλη των οικογενειών τους, 
δίνει απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου. 
Το δικαίωμα αυτό ισχύει και για τα παιδιά 
των υπαλλήλων που φοιτούν σε Ανώτερα
 και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ανεξάρτητα
 από τον τόπο κατοικίας των γονέων τους.
Η σχετική απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο
 μέτρων κοινωνικής προστασίας, που έχει 
διαμορφωθεί με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
 και υπό τον συντονισμό του Ειδικού Γραμματέα
 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
 κ. Αντώνη Οικονόμου και εφαρμόζεται σταδιακά 
επ’ ωφελεία όλων των εργαζομένων 
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :