Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020

Ηθικό δίδαγμα: Μην γίνεις μ@λ@κ@ς σαν τον Θανάση!
Να σας γνωρίσουμε τον Θανάση
Ο Θανάσης που λέτε είναι ένας γνήσιος αριστερός 
που έστειλε το παιδί του στην σοσιαλιστική Αγγλία
Κατάφερε και πήρε την Βρετανική υπηκοότητα
Ο γιος του Θανάση ταυτόχρονα είναι λιποτάκτης
 και δεν παρουσιάστηκε όταν τον κάλεσε 
ο Ελληνικός στρατό να υπηρετήσει
Ο γιος του Θανάση τώρα ζητάει να έρθει 
στην Ελλάδα, αλλά ως τι?
Ως γιος Έλληνα?
Ως λιποτάκτης?
Ως υπήκοος τρίτης χώρας?

Δεν υπάρχουν σχόλια :