Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

Η Αριστερά του κ. Τσίπρα πιστεύει ότι αυτή την στιγμή προσφέρει έργο;

Αλέξη, οι Φιλισταίοι ξεκίνησαν από την Κρήτη. Τι λες;

Δικό μας σχόλιο:
Η Αριστερά του κ. Τσίπρα πιστεύει ότι 
αυτή την στιγμή προσφέρει έργο;

Δεν υπάρχουν σχόλια :