Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Τι είναι εικονική πραγματικότητα;


Νομίζουμε κάποιες φορές ότι ζούμε
 όπως νομίζει ο άνθρωπος της εικόνας
 ότι ζεσταίνεται;

Δεν υπάρχουν σχόλια :