Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Μια παλιά αναμνηστική φωτογραφία, από εκδρομή στην Αρχαία Κόρινθο της δεκαετίας του 60 ......

Μια παλιά αναμνηστική φωτογραφία, από εκδρομή
 στην Αρχαία Κόρινθο της δεκαετίας του 60 ......
...........από προσωπικό του Γενικού Κρατικού
 Νοσοκομείου της Κορίνθου. 
Στην άκρη αριστερά ο πατέρας μου
       Κωνσταντίνος Γεωργίου Καρτσωνάκης
Ο Χειρουργός Ιατρός Λουκάκος
Στην άκρη αριστερά η μητέρα μου 
Αργυρούλα Μεζόγλου Καρτσωνάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια :