Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Κομποχόλης. Ο Φωτογράφος της πρώτης αφής Ολυμπιακής φλόγας το 1936 για τους Ολυμπιακούς του Βερολίνου.Δεν υπάρχουν σχόλια :