Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Ιανουάριος 1948, Αθήνα, διανομή συσσιτίου στο στρατόπεδο των ευζώνων.

Chris Ware
Διανομή συσσιτίου στο στρατόπεδο των ευζώνων. 
Ιανουάριος 1948 Αθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :