Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Κόρινθος: Από τα παραλειπόμενα. Εγώ πάντοτε το έλεγα.......

 Εγώ πάντοτε το έλεγα.......
.....ότι αυτό το παιδί θα φτάσει πολύ ψηλά.


Δεν υπάρχουν σχόλια :