Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

Aπο τις εκλογές επιμελητηριου με καταμετρημένο το 20% Μετρήθηκε η πρώτη έδρα και βγάζει κερδισμένο τον Τάκη Λουζιωτη

Τελευταία αποτελέσματα οχι τελικά αφού η καταμέτρηση συνεχίζεται. 
Με περιπου μετρημένα το 20% περιπου σε κάθε τμήμα:

Στις υπηρεσίες μετρημενα  103
Μουρίκης 23
Λουζιώτης 21
Ραψωματιώτης 21
Πιτσακης 21
Σπηλιωτακαρας 17

Εμπορικό
Μουρίκης 20
Λουζ ιώτης 18
Σπηλιωτακάρας 18
Πιτσάκης 14
Ραψωματιώτης 9

Μεταποίηση
Λουζιώτης 24
Ραψωματιώτης 10
Πιτσάκης 9
Μουρίκης 8
Σπηλιωτακάρας 6

Μετρήθηκε η πρώτη έδρα και βγάζει 
κερδισμένο τον Τάκη Λουζιωτη

Αναλυτικά τα αποτελέσματα. 
Λουζιωτης 23
Πιτσακης 21
Μουρικης 9
Σπηλωτακαρας 7
Ραψωματιωτης 2
Πηγή: http://ekorinthos.gr/archives/198606

Δεν υπάρχουν σχόλια :