Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Γιάννης Γκεζερλης: Ποιος νόμος προβλέπει να χτιστεί έτσι η πλατεία;

Έμεινα και εγώ άφωνος όπως δήλωσε ότι έμεινε ο Δήμαρχος Κορινθίων 
κ. Αλέξανδρος Πνευματικός όταν άκουσε από τον κ. Νανόπουλο το λόγο
 που δεν ψήφισε στην Οικονομική Επιτροπή
 την δημοπράτηση της Πλατείας Περιβολάκια. 
Καλώ λοιπόν να μου απαντήσει ο κ. δήμαρχος αν η δημοπράτηση έγινε σύμφωνα 
με τον πάρα κάτω νόμο και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχιτεκτονικής 
επιτροπής ή έγινε όπως και με την γέφυρα τέρμα Κολιάτσου 
που πρέπει να εξετασθεί και να έχει ..τα ρέστα!!!

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ     
 Αρ. Φύλλου 142716 Ιουνίου 2011
α.2. Σύνθετος  διαγωνισμός είναι  ο διαγωνισμός που περιλαμβάνει 
περισσότερες από μία κατηγορίες μελετών ή σχεδίων.
β.1. Διαγωνισμός ιδεών είναι  ο διαγωνισμός που έχει ως στόχο 
τη διερεύνηση και αποσαφήνιση ενός θέματος με σκοπό την επιλογή  
της βασικής ιδέας  ή τη σύνταξη του προγράμματος του έργου 
ή την εξεύρεση βάσης για την προκήρυξη διαγωνισμού προσχεδίων 
και γενικότερα την ωρίμανση της μελέτης του έργου. 
Στο διαγωνισμό ιδεών  δεν  προβλέπεται η ανάθεση  στον  βραβευμένο 
μελετητή της  περαιτέρω επεξεργασίας της  μελέτης του έργου.
Άρθρο 2
Υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού  μελετών
1.  Οι διαγωνισμοί μελετών  προκηρύσσονται υποχρεωτικά  για μελέτες 
ή για σχέδια  ιδεών κάθε αξιόλογου τεχνικού έργου, του δημοσίου 
ή των νομικών προσώπων της παρ. 9 του άρθρου 1, του Ν. 3316/2005.
Η υποχρέωση τουλάχιστον για τα σχέδια  ιδεών υφίσταται και στις περιπτώσεις  
που πρόθεση της διοργανώτριας  αρχής  είναι  η σύνταξη  της  μελέτης από την ίδια.
2. Αξιόλογο τεχνικό έργο  θεωρείται κάθε  έργο  που έχει  ευρύτερη κοινωνική, 
αρχιτεκτονική,  πολεοδομική, συμβολική και περιβαλλοντική σημασία 
και η λειτουργία του, ο όγκος, η θέση ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
έχουν επίδραση  στο ευρύτερο δομημένο ή φυσικό περιβάλλον  ή προωθεί 
την έρευνα για νέες εφαρμογές υλικών και μεθόδους  κατασκευής
 ή αφορά  σε αρχιτε− κτονικά  έργα  επαναλαμβανόμενου τύπου.
3. Ως αξιόλογα τεχνικά έργα  θεωρούνται τα εξής:
α. Στον τομέα των αρχιτεκτονικών μελετών κτηριακών έργων 
και έργων διαμόρφωσης  ελεύθερων χώρων:
α2. Διαμορφώσεις − αναπλάσεις ελεύθερων  κοινόχρηστων χώρων:
Σημαντικών  πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων,
 υπερτοπικής ή ιστορικής σημασίας πλατειών, οδών, πεζοδρόμων
 και παραλιακών περιοχών, περιβάλλοντος  χώρου διατηρητέων μνημείων 
και αρχαιολογικών χώρων καθώς και  ζωνών προστασίας της  φύσης και του τοπίου.
Τέλος να μας απαντήσει ο Δήμαρχος πόσο έχει στοιχίσει σαν σύμβουλος 
ο πολιτικός μηχανικός κ. Παπακυριάκου και πόσες πλατείες
 έχει μελετήσει μέχρι σήμερα…
Γιάννης Γκεζερλής
αρχιτέκτονας

Δεν υπάρχουν σχόλια :