Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Το 1892 η κυβέρνηση Τρικούπη ψηφίζει το νόμο "Περί τηλεφωνικής συγκοινωνίας"..........

Το 1892 η κυβέρνηση Τρικούπη ψηφίζει το νόμο
 "Περί τηλεφωνικής συγκοινωνίας", που κατοχύρωνε 
το μονοπώλιο των ταχυδρομικών, τηλεγραφικών 
και τηλεφωνικών υπηρεσιών ( ΤΤΤ) και αποφασίζεται
 η εγκατάσταση τηλεφώνων στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :