Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Οι νέες λεπτομέρειες και οδηγίες για τα POS

Σήμερα λήγει η προθεσμία για την προμήθεια
 συσκευών ηλεκτρονικών χρέωσης καρτών
 από τα καταστήματα και το υπουργείο 
Οικονομικών προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου 
με μερικές πολύ κρίσιμες λεπτομέρειες. 
Πιο συγκεκριμένα:
- εφόσον η επιχείρηση ασχολείται μόνο με τη χονδρική πώληση (business to business) 
αλλά ο κωδικός αριθμός δραστηριότητάς της (ΚΑΔ) περιλαμβάνεται σε αυτούς 
με την υποχρέωση εγκατάστασης POS δεν είναι υποχρεωμένη 
να εγκαταστήσει τη συσκευή

- στα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών που πρέπει να εγκαταστήσει η επιχείρηση 
περιλαμβάνονται μόνο τα τερματικά POS και όχι δίκτυα ιντερνετικής τραπεζικής
 (π.χ. web banking)

- οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τα σήματα καρτών 
VISA, MASTERCARD, MAESTRO UNIONPAY. 
H αποδοχή άλλων σημάτων καρτών δεν είναι υποχρεωτική βάση
 της σχετικής διάταξης του υπουργείου Οικονομικών

- το πρόστιμο για τη μη εγκατάσταση συσκευής POS ανέρχεται σε 1.500 ευρώ. 
Μειώνεται κατά 50% εφόσον πληρωθεί εντός 30 ημερών ή ο επιχειρηματίας 
προσκομίσει στην υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο αποδεικτικό 
παραγγελίας της συσκευής 

- απαλλάσσονται από το πρόστιμο επιχειρήσεις που για τεχνικούς λόγους 
δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση συσκευής POS

- αρμόδιες  για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της αγοράς με την υποχρέωση 
εγκατάστασης POS είναι οι υπηρεσίες του υπουργείου Εμπορίου.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση εγκατάστασης συσκευών αφορά 
περίπου 80 επαγγέλματα (ΚΑΔ) που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της αγοράς 
λιανικής παροχής υπηρεσιών και πώλησης προϊόντων. 
H προθεσμία εγκατάστασης της συσκευής είναι πλέον 30 ημέρες
 από την έναρξη δραστηριότητας.
Του Σπύρου Δημητρέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια :